BMW fejlkoder – Betydning af fejl

Vi har nedenfor samlet nogle af de fejlkoder du kan komme ud for og betydning.

Har du brug for fejlsøgning og diagnosticering anbefaler vi at du sammenligner priser for lokale værksteder hos Autobutler – direkte link til tilbud.

MærkeFejlkodeBetydning
BMWF0Udefineret systemfejl
BMWF1Brændstofpumpe relæ (EKP) / TR -signal
BMWF100Output forstærker fase
BMWF12Gasspjældspotentiometer
BMWF16Tændingsreference Pulsgenerator
BMWF18Udgangstrin
BMWF19Udgangstrin
BMWF2Tomgangsaktuator – lukkevikling
BMWF200DME kontrolenhed
BMWF201Emission (Lambda) kontrol
BMWF202Betjeningsenhed Fejlhukommelse
BMWF203Overvågning af tændingskredsløb
BMWF204Stallbeskyttelse (stigning i tomgang)
BMWF23Tændingsfejl – Cylinder 2
BMWF24Tændingsfejl – Cylinder 3
BMWF25Tændingsfejl – Cylinder 1
BMWF26Kontrolenheds forsyningsspænding B+
BMWF29Tomgangsaktuator – åbningsvikling
BMWF3Injektorventil (er)
BMWF31Injektorventil – cylinder 5
BMWF32Injektorventil (er)
BMWF33Injektorventil – cylinder 4
BMWF36Brændstoffordampningsventil (EVAP)
BMWF37Oxygen Sensor Varmer
BMWF4Injektorventil – cylinder 3
BMWF41Luftmassemåler (HLM)
BMWF46Udgangstrin
BMWF48Aircondition-kompressor cut-out relæ
BMWF5Injektorventil – cylinder 2
BMWF50Tændingsfejl – Cylinder 4
BMWF51Tændingsfejl – Cylinder 6
BMWF52Tændingsfejl – Cylinder 5
BMWF54Kontrolenhedens forsyningsspænding fra hovedrelæet
BMWF55Tændingsudgangstrin
BMWF6Injektorventil – Udgangstrin
BMWF62Signal – Electronic Throttle Control (EML)
BMWF63Momentomformer låsningskobling
BMWF64Tændingstimingintervention
BMWF67Krumtapaksel Pulsgenerator
BMWF70Iltsensor (lambdasonde)
BMWF73Køretøjshastighedsføler (VSS)
BMWF76Tomgang CO-Potentiometer
BMWF77Indsugningstemperaturføler
BMWF78Kølevæsketemperaturføler
BMWF8Fejlindikatorlampe (MIL) – Kun USA -modeller
BMWF81Tyverisikringssystemsignal (DWA)
BMWF82Motor Drag Torque Control (MSR)
BMWF83Automatisk stabilitetskontrol (ASC) intervention
BMWF85Aircondition-kompressorrelæ
BMWP0100Luftstrømssensor kredsløbsfejl
BMWP0101Luftmængdesensorens signaludgang fra det tilladte område
BMWP0102Lavt udgangssignal fra luftstrømssensoren
BMWP0103Højt niveau af luftstrømssensorens udgangssignal
BMWP0105Fejl i lufttrykføler
BMWP0106Lufttrykssensorsignaludgang uden for det tilladte område
BMWP0107Lavt niveau af et udgangssignal fra sensoren for lufttryk
BMWP0108Højt niveau af lufttrykssensorens udgangssignal
BMWP0110Indsugning lufttemperaturføler fejl
BMWP0111Indgangslufttemperatursensorsignaludgang uden for det tilladte område
BMWP0112Sensor med lav indsugningstemperatur
BMWP0113Højt niveau af indsugningslufttemperaturføler
BMWP0115Fejl i kølevæsketemperaturføler
BMWP0116Signaludgang fra kølevæsketemperaturføleren fra det tilladte område
BMWP0117Sensor med lav kølevæsketemperatur
BMWP0118Højt niveau af kølevæsketemperaturføleren
BMWP0120Fejl i gasspjældssensoren “A”
BMWP0121Gasspjældssensorsignaludgang “A” uden for område
BMWP0122Lavt udgangssignal fra gasspjældssensoren “A”
BMWP0123Højt udgangssignal fra gasspjældssensoren “A”
BMWP0125Lav kølevæsketemperatur til lukket kredsløbskontrol
BMWP0130Oxygen sensor 1 (bank 1) defekt
BMWP0131Lavt signal fra iltføleren 1 (Bank 1)
BMWP0132Højt signal fra iltføleren 1 (Bank 1)
BMWP0133Langsom reaktion af iltføler 1 (bank 1) for berigelse / udtømning
BMWP0134Ingen aktivitet af iltfølerens 1 udgangssignal (Bank 1)
BMWP0135Oxygen sensor varmelegeme 1 (bank 1) defekt
BMWP0136Oxygen sensor 2 (bank 1) defekt
BMWP0137Lavt niveau af udgangssignal fra iltføleren 2 (bank 1)
BMWP0138Højt niveau af udgangssignalet fra iltføleren 2 (Bank 1)
BMWP0139Langsom reaktion af iltføler 2 (bank 1) for berigelse / udtømning
BMWP0140Ingen aktivitet af iltfølerens 2 udgangssignal (Bank 1)
BMWP0141Oxygen sensor varmelegeme 2 (bank 1) defekt
BMWP0142Oxygen sensor 3 (bank 1) defekt
BMWP0143Lavt niveau af udgangssignal fra iltføleren 3 (bank 1)
BMWP0144Højt niveau af udgangssignalet fra iltføleren 3 (Bank 1)
BMWP0145Langsom reaktion af iltføler 3 (bank 1) for berigelse / udtømning
BMWP0146Ingen aktivitet af iltfølerens 3 udgangssignal (Bank 1)
BMWP0147Oxygen sensor varmelegeme 3 (bank 1) defekt
BMWP0150Oxygen sensor 1 (bank 2) defekt
BMWP0151Lavt signal fra iltføleren 1 (Bank 2)
BMWP0152Højt signal fra iltføleren 1 (Bank 2)
BMWP0153Langsom reaktion af iltføler 1 (bank 2) for berigelse / udtømning
BMWP0154Ingen aktivitet af iltfølerens 1 udgangssignal (Bank 2)
BMWP0155Oxygen sensor varmelegeme 1 (bank 2) defekt
BMWP0156Oxygen sensor 2 (bank 2) defekt
BMWP0157Lavt niveau af udgangssignal fra iltføleren 2 (bank 2)
BMWP0158Højt niveau af udgangssignalet fra iltføleren 2 (Bank 2)
BMWP0159Langsom reaktion af iltføler 2 (bank 2) for berigelse / udtømning
BMWP0160Ingen aktivitet af iltfølerens 2 udgangssignal (Bank 2)
BMWP0161Oxygen sensor varmelegeme 2 (bank 2) defekt
BMWP0162Oxygen sensor 3 (bank 2) defekt
BMWP0163Lavt niveau af udgangssignal fra iltføleren 3 (bank 2)
BMWP0164Højt niveau af udgangssignalet fra iltføleren 3 (Bank 2)
BMWP0165Langsom reaktion af iltføler 3 (bank 2) for berigelse / udtømning
BMWP0166Ingen aktivitet af iltfølerens 3 udgangssignal (Bank 2)
BMWP0167Oxygen sensor varmelegeme 3 (bank 2) defekt
BMWP0171Blandingen er for mager (luftlækager er mulige)
BMWP0172For rig blanding
BMWP0173Brændstoflækage fra brændstofsystemet i cylinderblokken nr. 2
BMWP0174# 2 Cylinderblok for slank
BMWP0175Cylinderblok nr. 2 -blanding er for rig
BMWP0176Udstødningssensor CHx (brændstofsammensætning) defekt
BMWP0177Sensorsignal CHx (brændstofsammensætning) uden for rækkevidde
BMWP0178Lavt signalniveau for CHx -sensoren (brændstofsammensætning)
BMWP0179Højt signalniveau for CHx -sensoren (brændstofsammensætning)
BMWP0180Fejl i brændstoftemperatursensorkredsløbet “A”
BMWP0181Brændstoftemperatursensorsignal “A” uden for område
BMWP0182Lavt signalniveau for brændstoftemperatursensoren “A”
BMWP0183Højt signalniveau for brændstoftemperatursensoren “A”
BMWP0185Fejl i brændstoftemperatursensorkredsløbet “B”
BMWP0186Brændstoftemperatursensorsignal “B” uden for område
BMWP0187Lavt signalniveau for brændstoftemperaturføleren “B”
BMWP0188Højt signalniveau for brændstoftemperaturføleren “B”
BMWP0190Brændstofskinne trykføler kredsløb fejl
BMWP0191Brændstofskinnetryksensorsignal uden for rækkevidde
BMWP0192Lavt signal fra brændstoftrykssensoren i brændstofskinnen
BMWP0193Højt signal fra brændstoftrykssensoren i brændstofskinnen
BMWP0194Intermitterende signal fra brændstoftrykssensoren i brændstofskinnen
BMWP0195Motorolietemperatur sensor sensor kredsløb fejl
BMWP0196Motorolietemperatursensorsignal er uden for rækkevidde
BMWP0197Lavt signal fra sensoren for olietemperatur i motoren
BMWP0198Højt signal fra sensoren for olietemperatur i motoren
BMWP0199Intermitterende signal fra motorolietemperaturføleren
BMWP0200Fejl i injektorstyringskredsløbet
BMWP0201Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 1
BMWP0202Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 2
BMWP0203Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 3
BMWP0204Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 4
BMWP0205Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 5
BMWP0206Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 6
BMWP0207Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 7
BMWP0208Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 8
BMWP0209Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 9
BMWP0210Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 10
BMWP0211Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 11
BMWP0212Fejl i et styrekredsløb på en injektor nr. 12
BMWP0213Fejl i et styrekredsløb i en koldstartinjektor nr. 1
BMWP0214Fejl i et styrekredsløb i en koldstartinjektor nr. 2
BMWP0215Motorfejl i motorstop
BMWP0216Fejl i en kæde af kontrol af injektionstidspunktet
BMWP0217Motor overophedet
BMWP0218Overophedning af transmissionen
BMWP0219Motorens omdrejningstal
BMWP0220Fejl i gasspjældssensoren “B”
BMWP0221Gaspositionssensorsignal “B” uden for område
BMWP0222Lavt signalniveau sensor gasspjældposition “B”
BMWP0223Højt signalniveau for gasspjældssensoren “B”
BMWP0224Intermittent signalniveau for gasspjældssensoren “B”
BMWP0225Funktion af gasspjældssensoren “C”
BMWP0226Gaspositionssensorsignal uden for område “C”
BMWP0227Lavt signalniveau sensor gasspjældposition “C”
BMWP0228Højt signal fra gasspjældssensoren “C”
BMWP0229Intermittent signalniveau for gasspjældssensoren “C”
BMWP0230Fejl i primærbrændstofpumpens styrekredsløb (brændstofpumpe relæstyring)
BMWP0231Permanent lavt niveau af brændstofpumpens sekundære kredsløb
BMWP0232Konstant højt niveau af brændstofpumpens sekundære kredsløb
BMWP0233Intermitterende niveau af brændstofpumpens sekundære kredsløb
BMWP0235Fejl i en kæde i tryksensoren for turboladning “A”
BMWP0236Signalet fra turbinesensoren “A” er uden for rækkevidde
BMWP0237Lavt signalniveau fra turbinesensoren “A”
BMWP0238Højt signalniveau fra turbinesensoren “A”
BMWP0239Fejl i en kæde i tryksensoren for turboladning “B”
BMWP0240Signalet fra turbinesensoren “B” er uden for rækkevidde
BMWP0241Lavt signalniveau fra turbinesensoren “B”
BMWP0242Højt signalniveau fra turbinesensoren “B”
BMWP0243Fejl i magnetventilens udstødningsgasturbine “A”
BMWP0244Turbine udstødningsgas lukker solenoid signal “A” ude af tilføjelse. rækkevidde
BMWP0245Turbine udstødningsventil magnetventil “A” er altid åben
BMWP0246Turbine udstødningsventil magnetventil “A” er altid lukket
BMWP0247Fejl i turbineudstødningsgassens solenoid “B”
BMWP0248Turbine udstødningsgas lukker solenoide signal “B” ud af tilføjelse. rækkevidde
BMWP0249Turbine udstødningsventil magnetventil “B” er altid åben
BMWP0250Turbine udstødningsgas lukker solenoid “B” er altid lukket
BMWP0251Fejl i turbineindsprøjtningspumpen “A”
BMWP0252Signalindsprøjtningspumpe turbine “A” uden for rækkevidde
BMWP0253Lavt signal fra indsprøjtningspumpeturbinen “A”
BMWP0254Højt signal fra indsprøjtningspumpeturbinen “A”
BMWP0255Intermitterende signalniveau for turbineindsprøjtningspumpen “A”
BMWP0256Fejl i indsprøjtningspumpeturbinen “B”
BMWP0257Turbineindsprøjtningspumpesignal “B” uden for rækkevidde
BMWP0258Lavt signal fra indsprøjtningspumpeturbinen “B”
BMWP0259Høj signalindsprøjtningspumpe turbine “B”
BMWP0260Intermitterende signalniveau for turbineindsprøjtningspumpen “B”
BMWP0261Cylinder 1 injektor – jordfejl
BMWP0262Cylinderdyse 1 – åben kredsløb eller kortslutning til + 12V
BMWP0263Cylinder 1 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0264Cylinder 2 injektor – jordfejl
BMWP0265Cylinderdyse 2 – åben kredsløb eller kortslutning til + 12V
BMWP0266Cylinder 2 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0267Cylinder 3 injektor – jordfejl
BMWP0268Cylinderdyse 3 – åben kredsløb eller kortslutning til + 12V
BMWP0269Cylinder 3 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0270Cylinder 4 injektor – jordfejl
BMWP0271Cylinderdyse 4 – åben kredsløb eller kortslutning til + 12V
BMWP0272Cylinder 4 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0273Cylinder 5 injektor – jordfejl
BMWP0274Cylinderdyse 5 – åben kredsløb eller kortslutning til + 12V
BMWP0275Cylinder 5 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0276Cylinder 6 injektor – jordfejl
BMWP0277Cylinderdyse 6 – åben kredsløb eller kortslutning til + 12V
BMWP0278Cylinder 6 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0279Cylinder 7 injektor – jordfejl
BMWP0280Cylinderdyse 7 – åben kredsløb eller kortslutning til + 12V
BMWP0281Cylinder 7 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0282Cylinder 8 injektor – jordfejl
BMWP0283Cylinderdyse 8 – åben kredsløb eller kortslutning til + 12V
BMWP0284Cylinder 8 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0285Cylinder 9 injektor – jordfejl
BMWP0286Cylinderdyse 9 – åben kredsløb eller kortslutning til + 12V
BMWP0287Cylinder 9 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0288Cylinder 10 injektor – jordfejl
BMWP0289Cylinderdyse 10 – åben kredsløb eller kortslutning til + 12V
BMWP0290Cylinder 10 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0291Cylinder 11 injektor – jordfejl
BMWP0292Cylinderdyse 11 – åben eller kortslutning til +12
BMWP0293Cylinder 11 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0294Cylinder 12 injektor – jordfejl
BMWP0295Cylinderdyse 12 – åben kredsløb eller kortslutning til + 12V
BMWP0296Cylinder 12 injektor – injektor driver funktionsfejl
BMWP0300Random / Multiple Misfire Detected
BMWP0301Fejl opdaget i cylinder nr. 1
BMWP0302Fejl opdaget i cylinder nr. 2
BMWP0303Fejl opdaget i cylinder nr. 3
BMWP0304Fejl opdaget i cylinder nr. 4
BMWP0305Fejl opdaget i cylinder nr. 5
BMWP0306Fejl opdaget i cylinder nr. 6
BMWP0307Fejl opdaget i cylinder nr. 7
BMWP0308Fejl opdaget i cylinder nr. 8
BMWP0309Fejl opdaget i cylinder nr. 9
BMWP0310Fejl opdaget i cylinder nr. 10
BMWP0311Fejl opdaget i cylinder nr. 11
BMWP0312Fejl opdaget i cylinder nr. 12
BMWP0320Fejl i tændingsfordelerkredsløbet
BMWP0321Distributorsignal uden for rækkevidde
BMWP0322Intet tændingsfordelersignal
BMWP0323Distributorsignal intermitterende
BMWP0325Fejl i banksensorkredsløbet nr. 1
BMWP0326Slå sensorsignal # 1 uden for rækkevidde
BMWP0327Lavt signalniveau for banksensoren nr. 1
BMWP0328Højt signalniveau for banksensoren nr. 1
BMWP0329Intermitterende signalniveau for banksensoren nr. 1
BMWP0330Fejl i banksensorkredsløbet nr. 2
BMWP0331Slå sensorsignal # 2 uden for rækkevidde
BMWP0332Lavt signalniveau for banksensoren nr. 2
BMWP0333Højt signalniveau for banksensoren nr. 2
BMWP0334Intermitterende signalniveau for banksensoren nr. 2
BMWP0335Krumtapaksel positionssensor fejl “A”
BMWP0336Fejl DPKV “A” (mangler en tand)
BMWP0337Lavt niveau eller kort til jord DPKV “A”
BMWP0338Højt niveau eller kortslutning til + 12V DPKV “A”
BMWP0339Intermitterende signal DPKV “A”
BMWP0340Knastaksel sensor fejl
BMWP0341Knastakssensorsignal uden for rækkevidde
BMWP0342Lavt signalniveau for knastakselføleren
BMWP0343Højt signalniveau for knastakselføleren
BMWP0344Intermittent signalniveau for knastakselføleren
BMWP0350Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen
BMWP0351Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen “A”
BMWP0352Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen “B”
BMWP0353Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen “C”
BMWP0354Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen “D”
BMWP0355Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen “E”
BMWP0356Fejl i tændspolens primære / sekundære kredsløb “F”
BMWP0357Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen “G”
BMWP0358Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen “H”
BMWP0359Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen “I”
BMWP0360Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen “J”
BMWP0361Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen “K”
BMWP0362Fejl i et primært / sekundært kredsløb i tændspolen “L”
BMWP0370TIMING REF (HRS) EN MAILFUNKTION
BMWP0371TIMING REF (HRS) EN FOR MANGE PULSER
BMWP0372TIMING REF (HRS) EN FOR MANGE PULSER
BMWP0373TIMING REF (HRS) EN INTERMITTENT PULSER
BMWP0374TID REF (HRS) A INGEN IMPULSER
BMWP0375TIMING REF (HRS) B MAILFUNKTION
BMWP0376TIMING REF (HRS) B FOR FORMÅLIGE PULSER
BMWP0377TIMING REF (HRS) B FOR FORMÅLIGE PULSER
BMWP0378TIMING REF (HRS) B INTERMITTENTE PULSER
BMWP0379TIMING REF (HRS) B INGEN PULSER
BMWP0380Fejlfindende gløderør eller varmekreds
BMWP0381Fejlfindende gløderør eller varmeindikator
BMWP0385Fejl i krumtapakslens positionssensorkredsløb “B”
BMWP0386Krumtapakselpositionssensorsignal “B” uden for rækkevidde
BMWP0387Lavt niveau eller kort til jord DPKV “V”
BMWP0388Højt niveau eller kortslutning til + 12V DPKV “V”
BMWP0389Intermitterende signal fra krumtapakselpositionssensoren “B”
BMWP0400Udstødningsgas recirkulation Fejl
BMWP0401Ineffektivitet i udstødningsgasrecirkulationssystemet
BMWP0402Redundans af udstødningsgasrecirkulation (udstødningsgas)
BMWP0403Udstødningsgasrecirkulationssensorfejl
BMWP0404Udstødningsgasrecirkulationssensorsignal uden for rækkevidde
BMWP0405Lavt signalniveau for sensoren “A” i udstødningsgasrecirkulationssystemet
BMWP0406Højt signalniveau for sensoren “A” i udstødningsgasrecirkulationssystemet
BMWP0407Lavt signalniveau for sensoren “B” i udstødningsgasrecirkulationssystemet
BMWP0408Højt signalniveau for sensoren “B” i udstødningsgasrecirkulationssystemet
BMWP0410Fejl i det sekundære lufttilførselssystem
BMWP0411Forkert strømning gennem det sekundære lufttilførselssystem
BMWP0412Fejl i ventilen på det sekundære lufttilførselssystem “A”
BMWP0413Sekundær luftventil “A” er altid åben
BMWP0414Sekundær luftventil “A” er altid lukket
BMWP0415Fejl i ventilen på det sekundære lufttilførselssystem “B”
BMWP0416Ventilen på det sekundære lufttilførselssystem “B” er altid åben
BMWP0417Ventilen på det sekundære lufttilførselssystem “B” er altid lukket
BMWP0420Effektiviteten af ​​katalysatorsystemet B1 er under den tilladte tærskel
BMWP0421Effektiviteten af ​​varmekatalysatorer B1 er under den tilladte tærskel
BMWP0422Effektiviteten af ​​hovedkatalysatoren B1 er under den acceptable tærskel
BMWP0423Katalysatorvarmerens B1 effektivitet er under den acceptable tærskel
BMWP0424Temperaturen på katalysatorvarmeren B1 er under den tilladte tærskel
BMWP0430Effektiviteten af ​​katalysatorsystemet B2 er under den tilladte tærskel
BMWP0431Effektiviteten af ​​varmekatalysatorer B3 er under den tilladte tærskel
BMWP0432Effektiviteten af ​​hovedkatalysatoren B2 er under den acceptable tærskel
BMWP0433Katalysatorvarmerens B2 effektivitet er under den acceptable tærskel
BMWP0434Temperaturen på katalysatorvarmeren B2 er under den tilladte tærskel
BMWP0440Fejl i kontrollen af ​​benzindampindvindingssystemet
BMWP0441Dårlig rensning af benzindampindvindingssystemet
BMWP0442Lille lækage i benzindampgenvindingssystemet
BMWP0443Fejl i ventilkredsløbet ved udrensning af benzindampgenvindingssystemet
BMWP0444Tømningsventilen til benzindampindvindingssystemet er altid åben
BMWP0445Tømningsventilen til benzindampindvindingssystemet er altid lukket
BMWP0446Fejl i kontrol. dampventilationsventil
BMWP0447Dampgenvindingsluftventil er altid åben
BMWP0448Dampgenvindingsluftventilen er altid lukket
BMWP0450Fejl i benzindampsensoren
BMWP0451Benzin damptryksensorsignal uden for rækkevidde
BMWP0452Lavt niveau signal fra benzindampsensoren
BMWP0453Signal på højt niveau fra benzindampsensoren
BMWP0454Intermitterende niveausignal fra benzindamptryksensoren
BMWP0455Stor lækage i benzindampgenvindingssystemet
BMWP0460Fejl i brændstofniveau sensor kredsløb
BMWP0461Brændstofniveau sensor signal uden for rækkevidde
BMWP0462Lavt signalniveau for brændstofniveau -sensoren
BMWP0463Højt signalniveau for brændstofniveau sensoren
BMWP0464Intermitterende signal om brændstofniveau
BMWP0465Rensning af luftstrømssensor kredsløb fejl
BMWP0466Udluftningssensorsignal uden for rækkevidde
BMWP0467Lavt signalniveau for sensoren for en luftstrøm fra en skylning
BMWP0468Højt signalniveau for skylleluftstrømssensoren
BMWP0469Intermitterende signalniveau for skylleluftstrømssensoren
BMWP0470Udstødningsgassensorsensorfejl
BMWP0471Udstødningstryksensorsignal uden for rækkevidde
BMWP0472Lavt niveau af et signal fra sensoren for tryk af udstødningsgasser
BMWP0473Højt niveau af et signal fra sensoren for tryk af udstødningsgasser
BMWP0474Intermittent signalniveau for udstødningstryksensoren
BMWP0475Udstødningsgassensorsensorventil Fejl
BMWP0476Udstødningsgassensorsensorventilsignal uden for rækkevidde
BMWP0477Lavt signalniveau for ventilen på sensoren for tryk af udstødningsgasser
BMWP0478Højt signalniveau for ventilen på sensoren for tryk af udstødningsgasser
BMWP0479Intermitterende signalniveau for udstødningstryksensorventilen
BMWP0480Fejl i ventilatorrelæets styrekredsløb
BMWP0500Intet signal fra køretøjets hastighedsføler
BMWP0501Køretøjsfartssensorsignal uden for rækkevidde
BMWP0502Lavt signalniveau for køretøjets hastighedsføler
BMWP0503Højt signalniveau for køretøjets hastighedsføler
BMWP0505Tomgangshastighedsregulator funktionsfejl
BMWP0506Tomgangskontrolfejl – lavt omdrejningstal
BMWP0507Tomgangskontrolfejl – Højt omdrejningstal
BMWP0510Lukket gashåndtagskontaktfejl
BMWP0520Motorolietryk sensor/switch kredsløb funktionsfejl
BMWP0521Motorolietryk sensor/switch kredsløb rækkevidde/ydeevne
BMWP0522Motorolietryk sensor/switch kredsløb lav spænding
BMWP0523Motorolietryk sensor/switch kredsløb højspænding
BMWP0530A/C Kølemiddeltryksensorfejl i kredsløb
BMWP0531A/C kølemiddeltryk sensor sensor kredsløb rækkevidde/ydeevne
BMWP0532A/C Kølemiddeltryksensorkredsløb Lavt input
BMWP0533A/C kølemiddeltryksensor kredsløb Høj input
BMWP0534Klimaanlæg Tab af kølemiddel
BMWP0550Servostyring Trykføler Circuit Fejl
BMWP0551Servostyring Trykføler Kredsløbsområde/ydeevne
BMWP0552Servostyring Trykføler Kredsløb Lavt input
BMWP0553Servostyring Trykføler Kredsløb Høj input
BMWP0554Servostyring Trykføler Kredsløb Intermitterende
BMWP0560Systemforsyningsspændingen er under grænseværdien for drift
BMWP0561Systemforsyningsspændingen er ustabil
BMWP0562Lav systemspænding
BMWP0563Systemforsyning højspænding
BMWP0565Fejl i fartpilot aktiveringssignal
BMWP0566Cruise control off signal funktionsfejl
BMWP0567Fartpilot Genoptag signalfejl
BMWP0568Cruise Control Sæt Signalfejl
BMWP0569Cruise Control Coast Signal Fejl
BMWP0570Fartpilot Accel -signalfejl
BMWP0571Fartpilot/bremsekontakt A Kredsløbsfejl
BMWP0572Fartpilot/bremsekontakt A kredsløb lav
BMWP0573Fartpilot/bremsekontakt A Circuit High
BMWP0574Cruise Control -relateret funktionsfejl
BMWP0575Cruise Control -relateret funktionsfejl
BMWP0576Cruise Control -relateret funktionsfejl
BMWP0577Cruise Control -relateret funktionsfejl
BMWP0578Cruise Control -relateret funktionsfejl
BMWP0579Cruise Control -relateret funktionsfejl
BMWP0580Cruise Control -relateret funktionsfejl
BMWP0600Seriel kommunikationslinkfejl
BMWP0601ROM-kontrolsumfejl
BMWP0602Kontrolmodul programmeringsfejl
BMWP0603Ekstern RAM -fejl
BMWP0604Intern RAM -fejl
BMWP0605Intern kontrolmodul Read Only Memory (ROM) fejl
BMWP0606PCM -processorfejl
BMWP0607Fejl i detonationskanalen
BMWP0608Kontrolmodul VSS Output “A” Fejl
BMWP0609Kontrolmodul VSS Output “B” Fejl
BMWP0620Generator Control Circuit Fejl
BMWP0621Generatorlampe “L” Fejl i styrekredsløb
BMWP0622Generatorfelt “F” Kontrol kredsløb Fejl
BMWP0650Funktionsindikatorlampe (MIL) Fejl i styrekredsløb
BMWP0654Motoromdrejningstal Udgangskredsløb Fejl
BMWP0655Motor Hot Lamp Output Control Circuit Fejl
BMWP0656Brændstofniveau Output Circuit Fejl
BMWP0700Transmissionsstyringssystem funktionsfejl
BMWP0701Transmissionsstyringssystem uden for rækkevidde
BMWP0702Transmissionsstyringssystem elektrisk
BMWP0703Momentomformer/bremsekontakt B Kredsløbsfejl
BMWP0704Koblingskontakt Input Circuit Fejl
BMWP0705Transmission Range Sensor Circuit funktionsfejl (PRNDL -input)
BMWP0706Transmissionsområde sensor kredsløbsområde/ydelse
BMWP0707Transmission Range Sensor Circuit Lav input
BMWP0708Transmission Range Sensor Circuit Høj input
BMWP0709Transmission Range Sensor Circuit Intermitterende
BMWP0710Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Fejl
BMWP0711Transmissionsvæsketemperatursensor kredsløbsområde/ydelse
BMWP0712Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Lavt input
BMWP0713Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Høj input
BMWP0714Transmissionsvæsketemperatursensorkredsløb intermitterende
BMWP0715Input/Turbine Speed ​​Sensor Circuit Defekt
BMWP0716Input/Turbine Speed ​​Sensor Circuit Range/Performance
BMWP0717Input/Turbine Speed ​​Sensor Circuit Intet signal
BMWP0718Input/Turbine Speed ​​Sensor Circuit Intermittent
BMWP0719Momentomformer/bremsekontakt B kredsløb lav
BMWP0720Outputhastighedsføler til kredsløb
BMWP0721Outputhastighedssensorområde/ydeevne
BMWP0722Outputhastighedssensor Intet signal
BMWP0723Outputhastighedsføler Intermitterende
BMWP0724Momentomformer/bremsekontakt B kredsløb høj
BMWP0725Motorhastighedsindgang Kredsløb Fejl
BMWP0726Motorhastighed Input Circuit Range/Performance
BMWP0727Motorhastighedsindgangskredsløb Intet signal
BMWP0728Motorhastighed Input Circuit Intermitterende
BMWP0730Forkert gearforhold
BMWP0731Gear 1 Forkert forhold
BMWP0732Gear 2 Forkert forhold
BMWP0733Gear 3 Forkert forhold
BMWP0734Gear 4 Forkert forhold
BMWP0735Gear 5 Forkert forhold
BMWP0736Omvendt forkert gearforhold
BMWP0740Momentomformerens koblingskredsløb fejler
BMWP0741Momentomformerens koblingskredsløbsydelse eller sidder fast
BMWP0742Momentomformerens koblingskredsløb sidder fast
BMWP0743Momentomformer Koblingskredsløb elektrisk
BMWP0744Momentomformer Koblingskredsløb Intermitterende
BMWP0745Trykregulerende magnetventil
BMWP0746Trykreguleringsmagneteffekt eller fast
BMWP0747Trykreguleringsmagnet fastgjort
BMWP0748Trykregulerende magnetventil elektrisk
BMWP0749Trykregulerende magnetventil intermitterende
BMWP0750Skift magnetventil A Fejl P.
BMWP0751Skift magnetventil A PerformanceP eller sidder fast
BMWP0752Skift magnetventil A sidder fast
BMWP0753Skift magnetventil A ElectricaPl
BMWP0754Skift magnetventil A IntermittentPent
BMWP0755Skift magnetventil B Fejl
BMWP0756Skift magnetventil B -ydelse eller er slukket
BMWP0757Skift magnetventil B sidder fast
BMWP0758Skift magnetventil B elektrisk
BMWP0759Skift magnetventil B Intermitterende
BMWP0760Skift magnetventil C Fejl
BMWP0761Skift magnetventil C -ydelse eller sidder fast
BMWP0762Skift magnetventil C fastgjort
BMWP0763Skift magnetventil C elektrisk
BMWP0764Skift magnetventil C Intermitterende
BMWP0765Skift magnetventil D Fejl
BMWP0766Skift magnetventil D -ydelse eller sidder fast
BMWP0767Skift magnetventil D fastgjort
BMWP0768Skift magnetventil D elektrisk
BMWP0769Skift magnetventil D Intermitterende
BMWP0770Skift magnetventil E Fejl
BMWP0771Skift magnetventil E -ydelse eller sidder fast
BMWP0772Skift magnetventil E sidder fast
BMWP0773Skift magnetventil E elektrisk
BMWP0774Skift magnetventil E Intermitterende
BMWP0780Skiftfejl
BMWP07811-2 Skiftfejl
BMWP07822-3 Skiftfejl
BMWP07833-4 Skiftfejl
BMWP07844-5 Skiftfejl
BMWP0785Skift/timing Solenoidfejl
BMWP0786Skift/timing solenoide rækkevidde/ydelse
BMWP0787Shift/Timing Solenoid Lav
BMWP0788Skift/timing Solenoid høj
BMWP0789Shift/Timing Solenoid Intermitterende
BMWP0790Normal/ydelse Switch Circuit Fejl
BMWP0801Reverse Inhibit Control Circuit Fejl
BMWP08031-4 Opadskift (springskift) Fejl i magnetkontrolkredsløb
BMWP08041-4 Upshift (Skip Shift) Lampestyringskredsløb Fejl
BMWP1000OBD II Monitor Test ikke fuldført
BMWP1001Key On Engine Running (KOER) Selvtest kunne ikke gennemføres. KOER afbrød
BMWP1004Variabelt ventiltimingssystem, bank 1 – fejl i sensor kredsløb
BMWP1005Variabelt ventiltimingssystem, bank 1 – fejl ved reset af sensor kredsløb
BMWP1006Variabelt ventiltimingssystem, bank 1 – sensor kredsløb paritetsfejl
BMWP1007Variabelt ventiltimingssystem, bank 1 – sensorfejl i kredsløbsafvigelse
BMWP100ABrændstoftryk – For lav bank 2
BMWP100BBrændstoftryk – For høj bank 2
BMWP100CVariabelt ventiltimingssystem (VVT), bank 2 – nødstilstand (halt hjem) – fejl i kredsløbet
BMWP100DVariabel ventiltiming (VVT), bank 2 – nødstilstand (halt hjem) – ekstreme positioner nås ikke
BMWP100EVariabelt ventiltimingsystem (VVT), bank 2 – nødstilstand (halt hjem) – forkert signal fra luftstrømssensoren
BMWP100FVariable Valve Timing (VVT) System Bank 1 – Overbelastningsbeskyttelse – Kredsløbsfejl
BMWP1012Variabelt ventiltimingssystem, bank 1 – understøttelse af kredsløb
BMWP1013Variable Valve Timing System, Bank 1 – Reference Circuit Restart Error
BMWP1014Kamaksel timing system, bank 1 – referencekredsløb paritetsfejl
BMWP1015Variabelt ventiltimingssystem, bank 1 – fejl i kontrolkredsafvigelse
BMWP1016Brændstofreguleringsventil, bank 1 – fejl
BMWP1017Variable Valve Timing System, Bank 1 – Signal umuligt
BMWP1019Kamakselventilvariation (VVT) Sensor Circuit Bank 1 – Høj
BMWP101AVariable Valve Timing (VVT) Bank 1 – Adaptiv læring – Positioner ikke gemt
BMWP101BVariable Valve Timing (VVT) Bank 1 – Adaptiv læring
BMWP101FOmgivende lufttemperaturføler, indsugningslufttemperaturføler – forhold
BMWP1020Knastakselventilvariation (VVT) Sensor Circuit Bank 1 – Lav
BMWP1023Variable Valve Timing (VVT) Bank 1 – Adaptiv læring
BMWP1024Variable Valve Timing (VVT) Bank 1 – Adaptiv læring
BMWP1025Variable Valve Timing (VVT) Bank 1 – Adaptiv læring – Positioner ikke gemt
BMWP1029Variabel ventiltiming (VVT) Motor, Bank 1 – Overophedningstilstand
BMWP102BVariabelt ventiltimingssystem, bank 1 – sensorfejl
BMWP102CVariabelt ventiltimingssystem, bank 1 – diagnostisk fejl
BMWP102DVariabel ventil timing system aktuator – mekanisk fejl
BMWP102EManifold Pressure / High Pressure Control System, Bank 1 – Fuel Pressure Spread
BMWP102FManifold Pressure / High Pressure Control System, Bank 2 – Fuel Pressure Spread
BMWP1030Variable Valve Timing (VVT) Control Circuit Bank 1 – Control Deviation
BMWP1031Variable Valve Timing (VVT) Control Circuit Bank 1 – Forkert rotationsretning
BMWP1032Brændstofreguleringsventil – funktionsfejl, bank 2
BMWP103AVariabelt ventiltimingssystem, bank 1 – signal for højt
BMWP103CVariabel ventiltidsaktuator, indtag, bank 1 – Overophedningstilstand
BMWP103DVariabel ventiltidsaktuator, indtag, bank 2 – Overophedningstilstand
BMWP103EKamaksel timing system aktuator, frigivelse, bank 1 – overophedningstilstand
BMWP103FKamaksel timing system aktuator, frigivelse, bank 2 – overophedningstilstand
BMWP1041Variabel ventil timing (VVT) styreenhed, bank 1 – EEPROM fejl
BMWP1042Variabel ventiltiming (VVT) styreenhed, bank 1 – RAM -fejl
BMWP1043Variabel ventil timing (VVT) styreenhed, bank 1 – ROM fejl
BMWP1044Variabel ventil timing (VVT) styreenhed, bank 2 – EEPROM fejl
BMWP1045Variabel ventiltiming (VVT) styreenhed, bank 2 – RAM -fejl
BMWP1046Variabel ventil timing (VVT) styreenhed, bank 2 – ROM fejl
BMWP1047Variable Valve Timing (VVT) Control Circuit Bank 1 – Høj
BMWP1048Variable Valve Timing (VVT) Control Circuit Bank 1 – Lav
BMWP1049Variable Valve Timing (VVT) System Control Circuit Bank 1 – Circuit Short
BMWP104AVariabel ventiltimingaktuator – lavt indgangssignal
BMWP104BVariabel ventil Timing aktuator – Høj input
BMWP104CKamaksel timing system drev – åbent kredsløb
BMWP104DKamaksel timing system aktuator – overophedning tilstand
BMWP1050Variable Valve Timing (VVT) Control Circuit Bank 1 – Kredsløbsfejl
BMWP1051Variable Valve Timing (VVT) Control Circuit Bank 2 – Høj
BMWP1052Variable Valve Timing (VVT) Control Circuit Bank 2 – Lav input
BMWP1053Variable Valve Timing (VVT) System Control Circuit Bank 2 – Circuit Short
BMWP1054Variable Valve Timing (VVT) Control Circuit Bank 2 – Kredsløbsfejl
BMWP1055Variabel ventiltiming (VVT) Motor, bank 1 – forsyningsspænding høj
BMWP1056Variabel ventiltiming (VVT) Motor, Bank 1 – Forsyningsspænding Lav
BMWP1057Variabel ventiltiming (VVT) motor, bank 1 – fejl i forsyningsspændingskredsløbet
BMWP1058Variabel ventiltiming (VVT) Motor, bank 2 – forsyningsspænding høj
BMWP1059Variabel ventiltiming (VVT) Motor, Bank 2 – Forsyningsspænding Lav
BMWP105AVariabel ventiltidsstyringsenhed – intern funktionsfejl
BMWP105BVariabel ventiltidsstyringsenhed – intern funktionsfejl
BMWP105CVariabel ventiltiming (VVT) motor – mekanisk fejl
BMWP105DIndløbstemperaturføler – for lav spænding
BMWP1060Variabel ventiltiming (VVT) motor, bank 2 – fejl i forsyningsspændingskredsløbet
BMWP1061Variabelt ventiltimingssystem (VVT), bank 1 – nødstilstand (halt hjem) – fejl i kredsløbet
BMWP1062Variabel ventiltiming (VVT), bank 1 – nødstilstand (halt hjem) – ekstreme positioner nås ikke
BMWP1063Variabelt ventiltimingsystem (VVT), bank 1 – nødstilstand (halt hjem) – forkert signal fra luftstrømssensoren
BMWP1064Variabel ventiltiming (VVT) – sammenligning af hjem / slutposition
BMWP1065Variabelt ventiltimingsystem (VVT) – ventetid, intet signal – CAN -databusfejl
BMWP1066System med variabel ventiltiming (VVT) – håndtering af meddelelser – fejl i kredsløb
BMWP1071Variabel ventiltiming (VVT) styreenhed, bank 1 – intern fejl
BMWP1072Variabel ventiltiming (VVT) styreenhed, bank 2 – intern fejl
BMWP1075Variable Valve Timing (VVT) System Bank 1 – Overbelastningsbeskyttelse – Kredsløbsfejl
BMWP1076Variable Valve Timing (VVT) Bank 1 – Overbelastningsbeskyttelse – Overophedningstilstand
BMWP1077Variabel ventiltiming (VVT) Motor, Bank 1 – Overbelastningsbeskyttelse – Overophedningstilstand
BMWP1078Variabel ventiltiming (VVT) Motor, Bank 1 – Overbelastningsbeskyttelse – Input høj
BMWP107AVariabel ventil timing (VVT) motor – overbelastningsbeskyttelse – kraft for høj
BMWP107BVariabel ventiltiming (VVT) motor – overbelastningsbeskyttelse – overophedningstilstand
BMWP107CVariabelt ventiltimingssystem – overbelastningsbeskyttelse – overophedningstilstand
BMWP1083Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Område / ydelse
BMWP1084Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Område / ydelse
BMWP1085Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Område / ydelse
BMWP1086Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Område / ydelse
BMWP1087Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Lean – Slow Acting
BMWP1088Opvarmet iltføler 1, Bank 1 – Rich, Slow Acting
BMWP1089Opvarmet iltføler 1, Bank 2 – Lean, Slow Acting
BMWP1090Brændstofbalance før katalysator, bank 1 – forkert værdi
BMWP1091Brændstofbalance før katalysator, bank 2 – forkert værdi
BMWP1092Brændstofbalance før katalysator, bank 1 – forkert værdi
BMWP1093Brændstofbalance før katalysator, bank 2 – forkert værdi
BMWP1094Opvarmet iltføler 1, Bank 2 – Rich, Slow Acting
BMWP1095Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Langsom switch
BMWP1096Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Langsom switch
BMWP1097Opvarmet iltføler 2, bank 1 – blandingstilstandsovervågning, langsom reaktion
BMWP1098Opvarmet iltføler 2, bank 2 – blandingstilstandsovervågning, langsom reaktion
BMWP1099Variable Valve Timing (VVT) System – Home / End Position Comparison – Circuit Fejl Bank 2
BMWP10A5Injektorer, bank 1 – initialiseringsfejl
BMWP10A6Injektorer, bank 1 – åbent kredsløb
BMWP10A7Injektorer Bank 1 – Udladningsfejl
BMWP10A8Injektorer, bank 2 – initialiseringsfejl
BMWP10A9Injektorer, bank 2 – åbent kredsløb
BMWP10AAInjektorer Bank 2 – Udladningsfejl
BMWP1100Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Langsom reaktion efter brændstofskæring
BMWP1101Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Langsom reaktion efter brændstofskæring
BMWP1102Tomgangshastighedsregulering – lavt signalniveau
BMWP1103Idle Speed ​​Control Actuator – Højt signal
BMWP1104Differenstrykføler i indsugningsmanifolden, bank 1 – lavt signal
BMWP1105Differenstrykføler i indsugningsmanifolden, bank 1 – højt signalniveau
BMWP1106Manifold absolut tryk (MAP) sensor – signal for lavt, når motoren ikke kører
BMWP1107Manifold absolut tryk (MAP) sensor – lavt signal ved tomgang
BMWP1108Manifold absolut tryk (MAP) sensor – signal for lavt ved lavt omdrejningstal ved fuld belastning
BMWP1109Manifold absolut tryk (MAP) sensor – signal for højt under deceleration
BMWP110ADifferenstrykføler i indsugningsmanifolden, bank 2 – lavt signal
BMWP110BDifferenstrykføler i indsugningsmanifolden, bank 2 – lavt signal
BMWP110DGasspjældsposition A / V -sensor – Range / Performance Bank 1
BMWP110FOmgivende lufttemperaturføler – CAN -databusfejl
BMWP1110Skift ventilmagneten
BMWP1111Kølevæsketemperatursensor, radiatorudtag – fejl
BMWP1112Kølevæsketemperatursensor, radiatorudtag – fejl
BMWP1113Skift ventil 2
BMWP1114Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Langsom switch
BMWP1115Omgivende lufttemperaturføler – fejl i kredsløbet
BMWP1116О2 Sensorvarmer kredsløb (åben)
BMWP1117Masseluftstrøm (MAF) / (VAF) sensor, bank 2 – lavt signal
BMWP1118Masseluftflow (MAF) / (VAF) sensor, bank 2 – højt signalniveau
BMWP1119Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Langsom switch
BMWP111AMasseluftstrøm (MAF) / (VAF) Sensorbank 1 – Korrelation mellem opvarmet iltføler
BMWP111BMasseluftstrøm (MAF) / (VAF) Sensorbank 1 – Korrelation mellem opvarmet iltføler
BMWP111CMasseluftstrøm (MAF) / (VAF) Sensorbank 2 – Korrelation mellem opvarmet iltføler
BMWP111DMasseluftstrøm (MAF) / (VAF) Sensorbank 2 – Korrelation mellem opvarmet iltføler
BMWP111EIndblæsningstemperaturføler 1, bank 1 – forkert maksimumstemperatur
BMWP111FIndblæsningstemperaturføler 1, bank 1 – forkert værdi af minimumstemperaturen
BMWP1120Gaspedalpositionssensor – kredsløbsfejl
BMWP1121Gaspedalpositionssensor 1 – kredsløbsfejl
BMWP1122Gaspedalpositionssensor 1 – lav indgang
BMWP1123Acceleratorpedalpositionssensor 1 – Høj input
BMWP1124Indsugningsmanifold differenstryksensor, bank 1 – styrekredsløb
BMWP1125Gasspjæld A / B -sensor – Område / ydeevne, lille afvigelse
BMWP1126Gasspjæld A / B -sensor – Område / ydeevne Stor afvigelse
BMWP1127Motoroliestandssensor – umuligt signal
BMWP1128Motoroliesensor – forkert signal
BMWP1129Motoroliestandssensor – lavt olieniveau
BMWP112AKølevæsketemperatursensor 1 – forkert maksimumstemperatur
BMWP112BKølevæsketemperaturføler 1 – forkert minimumstemperatur
BMWP112COpvarmet iltføler 1, bank 1 – kredsløbsfejl
BMWP112DOpvarmet iltføler 1, bank 2 – kredsløbsfejl
BMWP112EIndtag Manifold Pressure / Throttle Angle – Signalkorrelation lav
BMWP112FIndtag Manifold Pressure / Throttle Angle – Signalkorrelation høj
BMWP1130Opvarmet iltføler 2 Bank 1 – Dynamisk test unormal
BMWP1131Opvarmet iltføler 2 Bank 2 – Dynamisk test unormal
BMWP1132Opvarmet iltføler 1, bank 1 – varmeapparat elektrisk kredsløbsfejl
BMWP1133Opvarmet iltføler 1, bank 2 – varmekredsfejl
BMWP1134Opvarmet iltføler 1, bank 1 – forkert signal
BMWP1135Opvarmet iltføler 1 Bank 1 Lavspænding
BMWP1136Opvarmet iltføler 1 Bank 1 Højspænding
BMWP1137Opvarmet iltføler 2, bank 1 – forkert signal
BMWP1138Opvarmet iltføler 2 Bank 1 Lavspænding
BMWP1139Opvarmet iltføler 2 Bank 1 Højspænding
BMWP113ALuftmængdesensor (MAF) / (VAF) 1 – forkert signal
BMWP113BLuftmængdesensor (MAF) / (VAF) 1 – forkert signal
BMWP113CIndtagslufttemperaturføler 2, Bank 1 – Signal umuligt
BMWP113DIndsugningstemperatur (IAT) sensor 2, bank 1 – fejl i kredsløbet
BMWP113FKølevæsketemperatursensor 1 – fejl i kredsløbet
BMWP1140Luftmassesensor / gaspositionssensorkommunikation – sandsynlighed
BMWP1141Gasspjældspositionssensor 2 / Masseluftstrøm (MAF) sensor – Plausibilitet
BMWP1142Gasspjældspositionssensor 1 / Masseluftstrøm (MAF) sensor – Plausibilitet
BMWP1143Opvarmet iltføler 2, bank 1 – signal for højt
BMWP1144Opvarmet iltføler 2, bank 1 – signal for lavt
BMWP1145Magnetventil løbende tab Kontrolkredsløb elektrisk
BMWP1149Opvarmet iltføler 2, bank 2 – signal for højt
BMWP114ABrændstofbalance efter katalysator, bank 1 – forkert værdi
BMWP114BBrændstofbalance efter katalysator, bank 1 – forkert værdi
BMWP114CBrændstofbalance efter katalysator, bank 2 – forkert værdi
BMWP114DBrændstofbalance efter katalysator, bank 2 – forkert værdi
BMWP1150Opvarmet iltføler 2, bank 2 – signal for lavt
BMWP1151Opvarmet iltføler 1, bank 2 – forkert signal
BMWP1152Opvarmet iltføler 1 Bank 2 Lavspænding
BMWP1153Opvarmet iltføler 1 Bank 2 Højspænding
BMWP1154Manifold differenstryk sensor, Bank 2 – Høj input
BMWP1155Opvarmet iltføler 2, bank 2 – forkert signal
BMWP1156Opvarmet iltføler 2 Bank 2 Lavspænding
BMWP1157Opvarmet iltføler 2 Bank 2 Højspænding
BMWP1158Brændstofbalancebank 1 – Rækkevidde / ydelse
BMWP1159Brændstofbalancebank 1 – Rækkevidde / ydelse
BMWP115ALuftmængdesensor A (MAF) / (VAF) – forkert signal
BMWP115BLuftmængdesensor A (MAF) / (VAF) – forkert signal
BMWP115CLuftmængdesensor A (MAF) / (VAF) – forkert signal
BMWP115DLuftmængdesensor A (MAF) / (VAF) – forkert signal
BMWP115EIndsugning lufttemperatur sensor 1 – umulig signalbank 1
BMWP115FGasposition A / B Sensor, Bank 1 – Korrelation
BMWP1160Brændstofbalancebank 2 – Rækkevidde / ydelse
BMWP1161Brændstofbalancebank 2 – Rækkevidde / ydelse
BMWP1166Opvarmet iltføler – signaler blandet
BMWP1167Opvarmet iltføler 1, bank 1 – signal for højt
BMWP1168Brændstofbalance efter katalysator, bank 1 – forkert værdi
BMWP1169Opvarmet iltføler 1, bank 2 – signal for højt
BMWP116ALuftmængdesensor B (MAF) / (VAF) – forkert signal
BMWP116BLuftmængdesensor B (MAF) / (VAF) – forkert signal
BMWP116CMasseluftstrømssensor (MAF) – rækkevidde / ydeevne
BMWP116DLuftmængdesensor (MAF) – forkert signal
BMWP116ELuftmængdesensor (MAF) – forkert signal
BMWP1170Brændstofbalance efter katalysator, bank 2 – forkert værdi
BMWP1171Barometrisk tryksensor – adaptiv læring
BMWP1172Barometrisk tryksensor – adaptiv læring
BMWP1173Barometrisk tryksensor – adaptiv læring
BMWP1174Brændstofbalancebank 1 – Rækkevidde / ydelse
BMWP1175Brændstofbalancebank 2 – Rækkevidde / ydelse
BMWP1176Opvarmet iltføler 1 Bank 1 Langsom reaktion
BMWP1177Opvarmet iltføler 1 Bank 2 Langsom reaktion
BMWP1178Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Langsom switch
BMWP1179Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Langsom switch
BMWP117EGasposition A / B Sensor, Bank 2 – Korrelation
BMWP1180Opvarmet iltføler 2 Bank 1 Langsom reaktion
BMWP1181Opvarmet iltføler 2 Bank 2 Langsom reaktion
BMWP1184Opvarmet iltføler 1 Bank 1 Ingen reaktion
BMWP1185Opvarmet iltføler 1 Bank 2 Ingen reaktion
BMWP1186Opvarmet iltføler 2, bank 1 – varmekredsfejl
BMWP1187Opvarmet iltføler 2, bank 2 – varmekredsfejl
BMWP1188Ratio Sensor 1 Bank 1 – Område / ydeevne
BMWP1189Ratio Sensor 1 Bank 2 – Område / ydeevne
BMWP1190Brændstofbalance før katalysator, bank 1 – forkert værdi
BMWP1191Brændstofbalance før katalysator, bank 2 – forkert værdi
BMWP1192Brændstofbalance før katalysator, bank 1 – forkert værdi
BMWP1193Brændstofbalance før katalysator, bank 2 – forkert værdi
BMWP1195Differenstrykføler i indsugningsmanifolden, bank 2 – signal umuligt
BMWP1196Manifold differenstryk sensor, Bank 2 – Høj input
BMWP1197Manifold differenstryk sensor, Bank 1 – Høj input
BMWP1198Differenstrykføler i indsugningsmanifolden, bank 1 – lav indgang
BMWP1199Differenstrykføler i indsugningsmanifolden, bank 1 – signal umuligt
BMWP119AManifold absolut tryk (MAP) sensor, bank 1 – høj input
BMWP119BManifold absolut tryk (MAP) sensor, bank 1 – lav input
BMWP119DBrændstofbalance, bank 1 – tilpasningsværdi for høj
BMWP119EBrændstofbalance, bank 2 – tilpasningsværdi for lav
BMWP11A0Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Langsom reaktion efter brændstofskæring
BMWP11A1Gaspositionssensor, bank 1 – høj indgang
BMWP11A2Gasspjældssensor (TP), bank 1 – lav indgang
BMWP11A3Gaspositionssensor, bank 2 – høj indgang
BMWP11A4Gasspjældssensor (TP), bank 2 – lav indgang
BMWP11A5Gaspositionssensor – højt input
BMWP11A6Gaspositionssensor – lav indgang
BMWP1200Brændstofbalance uden for tilpasningsområdet Bank 1 – Område / ydelse
BMWP1201Brændstofbalance uden for tilpasningsområdet Bank 1 – Område / ydelse
BMWP1202Brændstofbalance uden for tilpasningsområdet Bank 2 – Område / ydelse
BMWP1203Brændstofbalance uden for tilpasningsområdet Bank 2 – Område / ydelse
BMWP1204Opvarmet iltføler 2, bank 1 – kredsløbsfejl
BMWP1205Opvarmet iltføler 2, bank 2 – kredsløbsfejl
BMWP1208Bremseforstærker vakuumpumpe – åbent kredsløb
BMWP1209Bremseforstærker Vakuumpumpe Umuligt signal
BMWP120AKrumtap ventilationsventil – høj input
BMWP120BKrumtap ventilationsventil – lav indgang
BMWP120CKrumtap ventilationsventil – åbent kredsløb
BMWP120DKrumtapventilationsventil, bank 1 – fejl
BMWP120EBremseforstærker vakuumpumpe – højt signalniveau
BMWP120FBremseforstærker -vakuumpumpe – lavt signalniveau
BMWP1216Brændstofpumpe – i nødstilstand
BMWP1218Gaspositionssensor, bank 2 – fejl i kredsløbet
BMWP1219Gaspositionssensor, bank 2 – rækkevidde / ydelse
BMWP121BKrumtapventilationsventil, bank 2 – fejl
BMWP121CNOx -sensor, bank 1 – fejl i kredsløbet
BMWP1220Gaspositionssensor, bank 2 – fejl i kredsløbet
BMWP1221Acceleratorpedalpositionssensor 2 – Område / ydeevne
BMWP1222Acceleratorpedalpositionssensor spor 2 – lav indgang
BMWP1223Acceleratorpedalpositionssensorspor 2 – Høj input
BMWP1224Acceleratorpedalpositionssensor – rækkevidde / ydeevne
BMWP1225Gaspositionssensor, bank 2 – høj indgang
BMWP1226Electronic Throttle Control (ETS) System – Fejl
BMWP1227Gaspositionssensor, bank 2 – rækkevidde / ydelse
BMWP1228Gasspjældssensor (TP), bank 2 – lav indgang
BMWP1229Gasspjældsmotorpositionssensor – tilpasningsfejl
BMWP122ENOx -sensor, bank 1 – åbent kredsløb
BMWP122FNOx -sensor, bank 1 – kortslutning
BMWP1230Strømforsyningsrelæ Sekundær kredsløb Spænding Lav
BMWP1231Brændstofpumpe relæ kredsløb lavt med høj hastighed pumpe på
BMWP1232Lav hastighed Brændstofpumpe primær kredsløb fejl
BMWP1233Brændstofpumpe drivermodul deaktiveret eller offline
BMWP1234Brændstofpumpe relæ primær kredsløb lav
BMWP1235Brændstofpumpestyring uden for selvtestområdet
BMWP1236Brændstofpumpe relæ, primær kredsløb højt
BMWP1237Indsugningsmanifold absolut trykføler 2 – lav indgang
BMWP1238Manifold Absolute Pressure Sensor 2 – Høj input
BMWP1239Indsugningsmanifold absolut trykføler 2 – signal for lavt, når motoren ikke kører
BMWP1240Indsugningsmanifold absolut trykføler 2 – lavt signal ved tomgang
BMWP1241Indsugningsmanifold absolut trykføler 2 – signalniveau for lavt ved lav hastighed ved fuld belastning
BMWP1242Indsugningsmanifold absolut trykføler 2 – for højt tryk under deceleration
BMWP1243Gaspositionssensor, bank 2 – høj indgang
BMWP1247Atmosfærisk tryk – ugyldigt signal
BMWP1249Э / м brændstoftrykregulatorventil, bank 1 – åbent kredsløb
BMWP124CNOx -sensor, bank 1 – intet signal til at tænde
BMWP124DNOx -sensor, bank 1 – intet signal
BMWP1250For højt lufttryk i indsugningsmanifolden
BMWP1255Indsugningsmanifoldens lufttryk er for lavt
BMWP125BNOx sensorbank 1 – varmelegemeeffekt lav
BMWP125CNOx sensor, bank 1 – varmeforsyningsspænding
BMWP1260TYVERI fundet – motor deaktiveret
BMWP126ENOx -sensor, bank 1 – forkert signal
BMWP1270Momentforskel mellem banker 1 og 2 – funktionsfejl
BMWP1271Omgivende lufttrykssensor elektrisk
BMWP1280Ekstra luftinjektorsystem – Kredsløbsfejl
BMWP1281Э / м brændstoftrykregulatorventil, bank 2 – lavt niveau af et indgangssignal
BMWP1282Э / м brændstoftrykregulatorventil, bank 2 – højt indgangssignal
BMWP1283Luftreguleringsventil (luftinjektor) Bank 1 – Kredsløbsfejl
BMWP1284Omskiftning af magnetventil til luftassisterede injektionsventiler Bank 1 Styringskredsløb Signal lav
BMWP1285Cylinderhoved over temperatur registreret
BMWP1287Luftreguleringsventil (luftinjektor) Bank 2 – Kredsløbsfejl
BMWP1288Cylinderhovedtemperatur (CHT) sensor uden for selvtestområdet
BMWP1289Cylinderhoved temperatur (CHT) sensor kredsløb lav input
BMWP128ENOx -sensor, bank 1 – fejl i kredsløbet
BMWP1290Cylinderhovedtemperatur (CHT) sensorkredsløb høj input
BMWP1299Motor over temperatur
BMWP129BManifold Absolute Pressure (MAP) Sensor, Bank 1 – Range / Performance
BMWP129DIndtag Manifold Pressure – Forkert maksimalt tryk
BMWP129EIndsugningsmanifoldtryk – Forkert minimumstryk
BMWP1300Knastakselpositionssensor A, bank 1 – timingfejl
BMWP1301Cylinder 1 – fejltænding (tænding)
BMWP1302Cylinder 2 – fejltænding (tænding)
BMWP1303Cylinder 3 – fejltænding (tænding)
BMWP1304Cylinder 4 – fejltænding (tænding)
BMWP1305Cylinder 5 – fejltænding (tænding)
BMWP1306Cylinder 6 – fejltænding (tænding)
BMWP1307Cylinder 7 – fejltænding (tænding)
BMWP1308Cylinder 8 – fejltænding (tænding)
BMWP1309Cylinder 9 – fejltænding (tænding)
BMWP130AKamakselpositionssensor B, bank 1 – timingfejl
BMWP1310Cylinder 10 – fejltænding (tænding)
BMWP1311Cylinder 11 – fejltænding (tænding)
BMWP1312Cylinder 12 – fejltænding (tænding)
BMWP1313Variabel ventiltimingaktuator – umuligt signal
BMWP1314Brændstofbalance (blanding) – Lavt brændstofniveau
BMWP1315Knastakselpositionssensor A, bank 1 – forkert signal
BMWP1316Knastakselpositionssensor A, bank 1 – forkert signal
BMWP1317Aktuator B Ændring af kamakselposition – rækkevidde / ydeevne
BMWP1318Knastakselpositionssensor B, bank 1 – forkert signal
BMWP1319Knastakselpositionssensor B, bank 1 – forkert signal
BMWP1320Tilpasning af svinghjulets hastighedsfejlregistreringssystem – rækkevidde
BMWP1321Flywheel Speed ​​Vibration Misfire Detection System Adaptation – Operation
BMWP1326Kamakselpositionssensor A, Bank 1 – Fasesynkroniseringsreferencepunkt uden for rækkevidde
BMWP1327Knocksensor 2, Bank 1 – Lav input
BMWP1328Knock Sensor 2 Bank 1 – Høj input
BMWP1329Knocksensor 3 – lav indgang
BMWP1330Knocksensor 3 – Høj input
BMWP1331Knastakselpositionssensor B, Bank 1 – Fasesynkroniseringsreferencepunkt uden for rækkevidde
BMWP1332Knocksensor 4 – lav indgang
BMWP1333Knocksensor 4 – Høj input
BMWP1334Knocksensor 5 – lav indgang
BMWP1335Knocksensor 5 – Høj input
BMWP1336Knocksensor 6 – lav indgang
BMWP1337Knocksensor 6 – Høj input
BMWP1338Knastakselpositionssensor A, bank 1 – forkert faseindstilling
BMWP1339Knastakselpositionssensor B, Bank 1 – Forkert faseindstilling
BMWP1340Flere fejlfejl ved opstart
BMWP1341Flere fejlfejl under brændstofafbrydelse
BMWP1342Fejl ved opstart – cylinder 1
BMWP1343Fejl med brændstofskæring – cylinder 1
BMWP1344Fejl ved opstart – cylinder 2
BMWP1345Fejl med brændstofskæring – cylinder 2
BMWP1346Fejl ved opstart – cylinder 3
BMWP1347Fejl med brændstofskæring – cylinder 3
BMWP1348Fejl ved opstart – cylinder 4
BMWP1349Fejl med brændstofskæring – cylinder 4
BMWP1350Fejl ved opstart – cylinder 5
BMWP1351Fejl med brændstofskæring – cylinder 5
BMWP1352Fejl ved opstart – cylinder 6
BMWP1353Fejl med brændstofskæring – cylinder 6
BMWP1354Fejl ved opstart – cylinder 7
BMWP1355Fejl med brændstofskæring – cylinder 7
BMWP1356Fejl ved opstart – cylinder 8
BMWP1357Fejl med brændstofskæring – cylinder 8
BMWP1358Fejl ved opstart – cylinder 9
BMWP1359Fejl med brændstofskæring – cylinder 9
BMWP135BKnocksensor 2 – Område / ydeevne
BMWP135CKnocksensor 2, bank 1 – kredsløbsfejl
BMWP135DKnocksensor 5 – fejl i kredsløbet
BMWP135EKnocksensor 6 – fejl i kredsløbet
BMWP1360Fejl ved opstart – cylinder 10
BMWP1361Fejl med brændstofskæring – cylinder 10
BMWP1362Fejl ved opstart – cylinder 11
BMWP1363Fejl ved opstart – cylinder 11
BMWP1364Fejl ved opstart – cylinder 12
BMWP1365Fejl ved opstart – cylinder 12
BMWP1366Tændspole A, primær / sekundærvikling – lavt signalniveau
BMWP1367Tændspole B, primær / sekundærvikling – lavt signalniveau
BMWP1368Ioniseringssignalbank 2 – lavt input
BMWP1369Ioniseringssignal, bank 2 – intet signal
BMWP136DTændspole 1 – ioniseringsstrømfejl
BMWP136ETændspole 2 – ioniseringsstrømfejl
BMWP136FTændspole 3 – ioniseringsstrømfejl
BMWP1370Ioniseringssignalbank 1 – kontrolkredsløb – lav input
BMWP1371Ioniseringssignalbank 1 – kontrolkredsløb – høj input
BMWP1372Ioniseringssignal, bank 1 – styrekredsløb – åbent kredsløb
BMWP1373Ioniseringssignalbank 2 – kontrolkredsløb – lav input
BMWP1374Ioniseringssignalbank 2 – kontrolkredsløb – høj input
BMWP1375Ioniseringssignal, bank 2 – styrekredsløb – åbent kredsløb
BMWP1376Tændspole 4 – ioniseringsstrømfejl
BMWP1378ECM Selvtest – Bank 2 Knock Control Fejl
BMWP1379ECM Selvtest – Bank 2 Knock Control Fejl
BMWP1380ECM Selvtest – Bank 2 Knock Control Fejl
BMWP1381ECM Selvtest – Bank 1 Knock Control Fejl
BMWP1382ECM Selvtest – Bank 1 Knock Control Fejl
BMWP1383Tændingssystemets kredsløb – funktionsfejl
BMWP1384Knocksensor 3 – fejl i kredsløbet
BMWP1385Knocksensor 4 – fejl i kredsløbet
BMWP1386Knocksensor (er), bank 1 – fejl i kredsløbet
BMWP1387Ioniseringssignalbank 1 – lavt input
BMWP1388Ioniseringssignal, bank 2 – intet signal
BMWP1389Tændspole 5 – ioniseringsstrømfejl
BMWP138ATændspole 6 – ioniseringsstrømfejl
BMWP138BTændspole 7 – ioniseringsstrømfejl
BMWP138CTændspole 8 – ioniseringsstrømfejl
BMWP1390Ioniseringssignal – lav spænding
BMWP1391Ioniseringssignal – højspænding
BMWP1392Ioniseringssignal – åbent kredsløb
BMWP1393Ioniseringssignal – lav spænding
BMWP1394Ioniseringssignal – højspænding
BMWP1395Ioniseringssignal – åbent kredsløb
BMWP1396Krumtapaksel positionssensor / krumtapaksel hastighedsføler 1/2 – forkert signal
BMWP1397Knastakselpositionssensor 2, bank 1 – fejl i kredsløbet
BMWP1398Misfire Detection Unit (ioniseringseffekt) Bank 1 – intern funktionsfejl
BMWP1399Misfire Detection Unit (ioniseringseffekt) Bank 2 – intern funktionsfejl
BMWP139CKrumtapakselpositionssensor – forkert signal
BMWP139DFaselås referencepunkt, signal i høj opløsning A – kaotisk / manglende impulser
BMWP139EFasesynkronisering Referencepunkt Højopløselig signal A – Fejl
BMWP1400Differentialtryksfeedback EGR (DPFE) sensor kredsløb lavspænding registreret
BMWP1401Differentialtryksfeedback EGR (DPFE) sensor kredsløb højspænding registreret
BMWP1402Opvarmet katalysatorafbryder Overtemperaturstilstand (Bank 1)
BMWP1403E / m brændstofdampakkumulatorventil, bank 2 – fejl i elektrisk kredsløb
BMWP1404Opvarmet katalysatorstrøm for høj under opvarmning (Bank 2)
BMWP1405Differentialtryksfeedback EGR (DPFE) sensor opstrøms slange er slukket eller tilsluttet
BMWP1406Differentialtryksfeedback EGR (DPFE) sensor nedstrøms slange er slukket eller tilsluttet
BMWP1407Brændstofniveau – forkert signal
BMWP1408Brændstofniveau – forkert signal
BMWP1409Brændstofniveau 1 – CAN -databusfejl
BMWP140AUdstødningsluftsystem Bank 1 & 2 – Detekteres utilstrækkeligt flow
BMWP140BUdstødningsluftsystem Bank 1 & 2 – Detekteres utilstrækkeligt flow
BMWP140CUdstødningsluftsystem Bank 1 & 2 – Detekteres utilstrækkeligt flow
BMWP140DЭ / м udsugningsluftforsyningsventil – fejl i elektrisk kredsløb
BMWP140EBrændstofafbrydelse – for lavt brændstofniveau
BMWP1410Brændstofniveau – umuligt signal
BMWP1411Udstødningsluftpumpe – fejl
BMWP1412Pumpe / udstødningsventil – mekanisk fejl
BMWP1413Udstødningsluftpumpe relæ – lavt signal
BMWP1414Udstødningsluftpumpe relæ – Højt signal
BMWP1415Masseluftflow (MAF) / (VAF) sensor – lavt luftforbrug
BMWP1416Э / м ventil til tilførsel af luft til udløbet – funktion eller fastholdelse af ventilen i lukket tilstand
BMWP1417Gasreguleringssystem
BMWP1418Э / м ventil på lufttilførselssystemet til udløbet – funktionsfejl
BMWP1419Masseluftflow (MAF) sensor 2 – kredsløbsfejl
BMWP1420Э / м udsugningsluftforsyningsventil – fejl i elektrisk kredsløb
BMWP1421Udstødningsluftsystem, Bank 2 – Utilstrækkeligt flow
BMWP1422Э / м brændstofdampakkumulatorventil, bank 2 – forkert signal
BMWP1423Udstødningsluftsystem, Bank 1 – Utilstrækkeligt flow
BMWP1424Masseluftflow (MAF) / (VAF) sensor – Højt luftforbrug
BMWP1425Beholderens udluftningsventil effekttrin (lav)
BMWP1426Adsorber -udluftningsventilkontrolkredsløb, åbent
BMWP1429Brændstoftank lækagediagnosticeringsenhed – varmelegeme
BMWP142EBrændstofafbrydelse – brændstoftrykket er for lavt i højtrykskredsløbet
BMWP142FBrændstofafbrydelse – brændstoftrykket er for lavt i lavtrykskredsløbet
BMWP1430Brændstoftank lækagediagnosticeringsenhed – Signal for lavt varmelegeme
BMWP1431Brændstoftank lækagediagnosticeringsenhed – varmeapparat med højt output signal
BMWP1432Udstødningsluftsystem – Forkert flow
BMWP1433Brændstofniveau 2 – CAN -databusfejl
BMWP1434Brændstoftank lækage diagnostisk enhed
BMWP1436Brændstoflækagekontrolpumpemotor – åbent kredsløb
BMWP1437Brændstoflækagepumpemotor – rækkevidde / ydelse
BMWP1438Э / м brændstofdampakkumulatorventil – åbent kredsløb
BMWP1439Udluftningsreguleringsventilkontrol kredsløb Signal lav
BMWP143AOzonkatalysator (temperatursensor) – funktionsfejl
BMWP143BOzonkatalysator (temperatursensor) – funktionsfejl
BMWP143COzon katalysator temperaturføler / kølevæsketemperatursensor, radiatorudløb – korrelation
BMWP143EOzonkatalysator temperaturføler – fejl
BMWP1440Udluftningsreguleringsventilkontrolkredssignal Høj
BMWP1441Brændstoftank lækage diagnostisk enhed – åbent kredsløb
BMWP1442Brændstoftank lækage diagnostisk enhed – lavt pumpestyringssignal
BMWP1443Brændstoftank lækage diagnostisk enhed – højt pumpestyringssignal
BMWP1444Brændstoftank lækage diagnostisk enhed – åbent kredsløb
BMWP1445Brændstoftank lækage diagnostisk enhed – lavt pumpestyringssignal
BMWP1446Brændstoftank lækage diagnostisk enhed – højt pumpestyringssignal
BMWP1447Brændstoftank lækage diagnoseenhed – pumpestrøm for høj ved kontrol
BMWP1448Brændstoftank lækage diagnostisk enhed – pumpestrømstyrke for lav
BMWP1449Brændstoftank lækagediagnosticeringsenhed – pumpestrøm for høj
BMWP144ABrændstofniveau / brændstoftank kapacitet – forhold
BMWP144BBrændstofniveau / brændstofforbrug – forhold
BMWP1450Diagnoseenhed for lækager i brændstoftanken – åbent kredsløb for e / m ventilstyringen
BMWP1451Diagnoseenhed for utætheder i brændstoftanken – lavt niveau af e / m ventilstyringssignalet
BMWP1452Diagnoseenhed for utætheder i brændstoftanken – højt niveau af e / m ventilstyringssignalet
BMWP1453Udstødningsluftsystem, bank 1 – elektrisk fejl
BMWP1454Udstødningsluftsystem – elektrisk fejl
BMWP1455Fordampningsemissionskontrolsystem kontrol lækage registreret (bruttolækage)
BMWP1456Opvarmet katalysator Heater Bank 1 – Fejl i strømkredsløbet
BMWP1457Opvarmet katalysatorvarmer temperaturføler, bank 1 – forkert signal
BMWP1459Opvarmet katalysator Heater Bank 2 – Fejl i strømkredsløbet
BMWP1460Opvarmet katalysatorvarmer temperaturføler, bank 1 – forkert signal
BMWP1461Opvarmet katalysatorvarmer – For lavt signal
BMWP1462Opvarmet katalysatorvarmer ECM – EEPROM fejl
BMWP1463Opvarmet katalysator batteritemperaturføler 1 – kredsløbsfejl
BMWP1464Opvarmet katalysator batteritemperaturføler 2 – kredsløbsfejl
BMWP1465Opvarmet katalysator Batteritemperatur 1/2 sensor – Signal umuligt
BMWP1466Opvarmet katalysator Batteritemperaturføler – Signalspænding forkert
BMWP1467Opvarmet katalysator Batteritemperatursensor – Spænding forkert
BMWP1468Opvarmet katalysatorbatteri Frakoblingskontakt sandsynlighed
BMWP1469Lav cykelperiode med aircondition
BMWP1470Э / м brændstofdampakkumulatorventil – udgangstrin for den elektroniske motorstyringsenhed
BMWP1471Brændstoflækagekontrolpumpemotor – åbent kredsløb
BMWP1472Brændstoftank lækagediagnosticeringsenhed – systemfejl
BMWP1473Brændstoftank lækagediagnosticeringsenhed – Signal umuligt
BMWP1474Lav ventilatorstyring primær kredsløb fejl
BMWP1475Fordampningsemissionssystem – funktionsfejl
BMWP1476Fordampningsemissionssystem – funktionsfejl
BMWP1477Fordampningsemissionssystem – fejl i kredsløbet
BMWP1478Fordampningsemissionssystem – funktionsfejl
BMWP1479High Fan Control primær kredsløbsfejl
BMWP1480Blæser sekundær lav med lav blæser tændt
BMWP1481Blæser sekundær lav med høj blæser tændt
BMWP1483Strøm til blæserkredsløb over strøm
BMWP1484Åben strøm til jord til variabel belastningskontrolmodul (VLCM)
BMWP1497Lækage af indsugningssystemet
BMWP1500Aktuator for tomgangshastighedsstyringssystem – aktuator sidder åben
BMWP1501Aktuator til tomgangshastighedsstyringssystem – aktuator sidder fast i lukket position
BMWP1502Tomgangshastighedsreguleringsaktuator, snoede tæt – højt signalniveau
BMWP1503Tomgangshastighedsstyringssystemaktuator, vikling lukning – lavt signalniveau
BMWP1504Tomgangshastighedskontrolsystem drev, lukning – åbent kredsløb
BMWP1505Idle Air Control (IAC) system ved adaptiv klip
BMWP1506Tomgangshastighedsregulering, åbning af vikling – højt signalniveau
BMWP1507Aktuator til tomgangshastighedsstyringssystem, åbning af vikling – lavt signalniveau
BMWP1508Tomgangshastighedskontrolsystem drev, åbningsvikling – åbent kredsløb
BMWP1509Tomgangshastighedskontrol – fejl
BMWP1510Tomgangshastighedskontrol – drev fast
BMWP1511Э / м ventil i systemet til ændring af indsugningsmanifoldens geometri – fejl i det elektriske kredsløb
BMWP1512Indtagsmanifold geometri -ændringssystem – lavt signal
BMWP1513Indsugningsmanifoldskiftesystem – Højt signal
BMWP1514Tomgang regulator kontrol kredsløb – åben
BMWP1515Indbygget timer til nedlukning af motor
BMWP1516Varmeregulering Termostatkredsløb – Område / ydeevne
BMWP1517Indgangsmanifold Runner Control (IMRC) inputfejl (Bank # 2)
BMWP1518Indtag Manifold Runner Control (IMRC) fejl (sidder fast)
BMWP1519Indtagelse af kamakselpositionskontrolsystem Bank 1 – sandsynlighed
BMWP151FCAN -databus, køretøjshastighedsføler – svar timeout
BMWP1520Udstødningsknapakselpositionskontrolsystem, slutposition – sandsynlighed
BMWP1522Indtagelse af kamakselpositionskontrolsystem Bank 2 – sandsynlighed
BMWP1523Udstødningskamleakselpositionskontrolsystem, akselposition – sandsynlighed
BMWP1524Kamaksel Timing System Aktuator A, Bank 1 – Højt signal
BMWP1525Indtagelse af knastakselpositionskontrolsystem, Bank 1 – ECM -udgangstrin
BMWP1526Indtagelse af knastakselpositionskontrolsystem, Bank 2 – ECM -udgangstrin
BMWP1527Kamaksel Timing System Aktuator A, Bank 2 – Lavt signal
BMWP1528Kamaksel Timing System Aktuator A, Bank 2 – Højt signal
BMWP1529Udstødningskamakselposition aktuator – elektronisk motorstyringsenheds udgangstrin
BMWP152AKøretøjshastighedsføler – Køretøjets hastighed er for lav i forhold til reference
BMWP152BKøretøjshastighedsføler – Køretøjets hastighed er for lav i forhold til reference
BMWP152CTomgangshastighedskontrolsystemdrev, bank 1 – forkert signal
BMWP152DTomgangshastighedskontrolsystemdrev, bank 1 – forkert signal
BMWP152EIdle Speed ​​Control Actuator, Bank 1 – Signalkorrelation
BMWP152FIdle Speed ​​Control Actuator, Bank 1 – Reset Error
BMWP1530Variabel ventil Timing Aktuator B, Bank 1 – Højt signal
BMWP1531Variabel ventil timing system aktuator B, bank 1 – åbent kredsløb
BMWP1532Kamaksel timing system drev B, bank 2 – åbent kredsløb
BMWP1533Variabel ventil Timing aktuator B, bank 2 – lav input
BMWP1534Variabel ventil Timing Aktuator B, Bank 2 – Høj input
BMWP1537Indtag Manifold Runner Control (IMRC) funktionsfejl (Bank # 1 sidder fast)
BMWP1538Indtag Manifold Runner Control (IMRC) funktionsfejl (Bank # 2 sidder fast)
BMWP1539Power to Air condition (A / C) koblingskredsløbets overstrøm
BMWP153CTomgangshastighedskontrolsystemdrev, bank 2 – forkert signal
BMWP153DTomgangshastighedskontrolsystemdrev, bank 2 – forkert signal
BMWP153EIdle Speed ​​Control Actuator, Bank 2 – Signalkorrelation
BMWP153FIdle Speed ​​Control Actuator, Bank 2 – Reset Error
BMWP1540Pedalpositionssensor
BMWP1541Brændstofpumpe relæ styrekredsløb, åben
BMWP1542Gaspedalpositionssensor – kredsløbsfejl
BMWP1543Gaspositionssensor 1 – lav indgang
BMWP1544Gaspositionssensor 1 – høj indgang
BMWP1545Gaspositionssensor 1 – Umuligt signal
BMWP1546ECM, bank 1 – intern fejl, checksumfejl
BMWP1547ECM, bank 1 – intern funktionsfejl, CAN -databussignal ikke modtaget til tiden
BMWP1548Tomgangshastighedskontrol, Bank 2 – RPM for lav
BMWP1549Tomgangshastighedskontrol, Bank 2 – RPM for højt
BMWP154CGasspjældsaktuator, Bank 1 – Signal forkert
BMWP154DGasspjældsaktuator, Bank 1 – Signal forkert
BMWP154EThrottle Actuator Bank 1 – Signalkorrelation
BMWP154FThrottle Actuator Bank 1 – Nulstil fejl
BMWP1550Tomgangshastighedskontrol – fejl
BMWP1551Elektronisk motorstyring – intern fejl, ventetid
BMWP1552Kamaksel timing system aktuator A, bank 1 – åbent kredsløb
BMWP1553Fasesynkroniseringssystem B, Bank 1
BMWP1554Fasesynkroniseringssystem A, Bank 1
BMWP1556Airconditionkompressor – lavt signalniveau
BMWP1558Gasspjældsaktuator – fejl i kredsløbet
BMWP155CGasspjældsaktuator, Bank 2 – Signal forkert
BMWP155DGasspjældsaktuator, Bank 2 – Signal forkert
BMWP155EThrottle Actuator Bank 2 – Signalkorrelation
BMWP155FThrottle Actuator Bank 2 – Nulstil fejl
BMWP1560Variabel ventil timing system aktuator B, bank 1 – åbent kredsløb
BMWP1561Idle Air Control System, Bank 1 – RPM for lavt efter koldstart
BMWP1562Idle Air Control System, Bank 1 – RPM for højt efter koldstart
BMWP1564ECM – programmeringsfejl
BMWP1565Multifunktionsratbetjening – kommunikationsfejl
BMWP1569Kamaksel Timing System Aktuator A, Bank 2 – åbent kredsløb
BMWP156AGassventil tilpasning, bank 1 – signalovervågningssystemfejl
BMWP156BGasregulering, bank 1 – tilpasningsfejl
BMWP156CThrottle Adaptation Bank 1 – Kontrolafvigelse
BMWP156DGasventilbank 1 – datalinjeindgang lav
BMWP156EGasventilbank 1 – høj dataindgang
BMWP156FGashåndtag, bank 1 – åbent kredsløb
BMWP1570Elektronisk motorstyring, sensorforsyningskredsløb A – lavt udgangssignal
BMWP1571Elektronisk motorstyring, sensorforsyningskredsløb A – højt udgangssignal
BMWP1572Elektronisk motorstyring, sensorforsyningskredsløb A – forkert signal
BMWP1573Elektronisk motorstyring, sensorforsyningskredsløb B – lavt udgangssignal
BMWP1574Elektronisk motorstyring, sensorforsyningskredsløb B – højt udgangssignal
BMWP1575Elektronisk motorstyring, sensorforsyningskredsløb B – forkert signal
BMWP157AGassventil tilpasning, bank 2 – signalovervågningssystemfejl
BMWP157BGasregulering, bank 2 – tilpasningsfejl
BMWP157CThrottle Adaptation Bank 2 – Kontrolafvigelse
BMWP157DGasventilbank 2 – datalinjeindgang lav
BMWP157EGasventilbank 2 – høj dataindgang
BMWP157FGashåndtag, bank 2 – åbent kredsløb
BMWP1580Gasspjældsaktuator – mekanisk fejl
BMWP1581Kamaksel timing system drev B, bank 2 – åbent kredsløb
BMWP1585Utilsigtede / flere fejl (tændinger)
BMWP1589Knocksensor (er), bank 1 – fejl i kredsløbet
BMWP158ATomgangshastighedskontrolsystemdrev, bank 1 – nøddrift
BMWP158BAktuator for tomgangshastighedsstyringssystem, bank 1 – diagnostisk fejl
BMWP158CTomgangshastighedskontrolsystemdrev, bank 1 – tilpasningsfejl
BMWP158DTomgangshastighedsstyringssystemaktuator, bank 1 – kontrolelementets positionsfejl
BMWP158EIdle Air Control System, Bank 2 – RPM for lavt efter koldstart
BMWP158FIdle Air Control System, Bank 2 – RPM for højt efter koldstart
BMWP1590Gaspositionssensor 2 – lav indgang
BMWP1591Gaspositionssensor 2 – høj indgang
BMWP1592Gaspositionssensor 2 – Umuligt signal
BMWP1593Э / м ventil i systemet til ændring af indsugningsmanifoldens geometri – udgangstrinnet for den elektroniske motorstyringsenhed
BMWP1594Kamaksel timing system drev B, bank 2 – åbent kredsløb
BMWP1595ECM, bank 2 – intern fejl, checksumfejl
BMWP1596ECM, bank 2 – intern funktionsfejl, CAN -databussignal ikke modtaget til tiden
BMWP1599CAN -databus, elektronisk gearkassestyring – ventetid
BMWP159ATomgangshastighedskontrolsystemdrev, bank 2 – nøddrift
BMWP159BAktuator for tomgangshastighedsstyringssystem, bank 2 – diagnostisk fejl
BMWP159CTomgangshastighedskontrolsystemdrev, bank 2 – tilpasningsfejl
BMWP159DTomgangshastighedsstyringssystemaktuator, bank 2 – kontrolelementets positionsfejl
BMWP15B0ECM, drevet af tændingskontakt – forsyne højspænding
BMWP15B1ECM, drevet af tændingskontakt – forsyningsspænding lav
BMWP1600ECM – RAM -hukommelsesfejl
BMWP1601ECM Box Temperatur høj
BMWP1602Selvtest af den elektroniske motorstyring – fejl
BMWP1603ECU -selvtest – Momentovervågning
BMWP1604ECU selvtest – overvågning af motorhastighed
BMWP1605ECM – Anmodning om momentgrænse
BMWP1606Elektronisk motorstyring, hukommelsesfejl – intern funktionsfejl
BMWP1607CAN databus – version
BMWP1608ECM – kommunikationsfejl
BMWP1609Spændingsregulering – kommunikationsfejl
BMWP160CSpændingsregulering – højspændingssystem (køretøjets elektriske system)
BMWP160DSpændingsregulering – lav systemspænding (køretøjets elektriske system)
BMWP160ESpændingsregulering – fejl i kredsløbet
BMWP1610Opvarmet katalysatorvarmer ECM – kommunikationsfejl
BMWP1611Elektronisk gearkasse styreenhed – kommunikationsfejl
BMWP1612Instrument Cluster – Kommunikationsfejl
BMWP1613CAN databus, stabilitetskontrolsystem
BMWP1615ECM, processorfejl – SPI -busfejl
BMWP1616ECM, kodningshukommelse – kontrolsumfejl
BMWP1617Elektronisk motorstyring, controller – funktionsfejl
BMWP1618ECU -selvtest – ADC -overvågning
BMWP1619Kølesystem termostat styrekredsløb – signal lavt
BMWP161ABrændstoftank udluftningsventil – høj indgang
BMWP161BBrændstoftank udluftningsventil – lav indgang
BMWP161CBrændstoftankudluftningsventil – åbent kredsløb
BMWP161DThrottle Adaptation Bank 2 – Mislykket Spring Return Test
BMWP161EGasspjældsaktuator Bank 2 – Fejl ved fjederreturkontrol
BMWP161FGasspjældventil Aktuator Bank 2 – Spring Return Check Error under åbning
BMWP1620Kølesystem termostatstyringskredsløb – Signal højt
BMWP1621RAM fejl
BMWP1622Kølevæsketemperaturføler, ECM styret kølesystem – ECM udgangstrin
BMWP1623Gaspedalpositionssensor – kredsløbsfejl
BMWP1624Gaspedalpositionssensor 1 – kredsløbsfejl
BMWP1625Gaspedalpositionssensor 2 – fejl i kredsløbet
BMWP1626B (+) forsyning til Variable Load Control Module (VCLM) Aircondition (A / C) kredsløbsfejl
BMWP1628Gasspjældsaktuator – Spring Return Test mislykkedes, Bank 1
BMWP1629Gasspjældsaktuator – Spring Return Test mislykkedes, Bank 1
BMWP162AGasspjældsaktuator – Fejl ved fjederretur, bank 2
BMWP162BGashåndtag – Kontrolafvigelse, Bank 2
BMWP162CGashåndtag – Midlertidig gasspjældstop 2
BMWP162DGasspjældsregulering – konstant stikkende gashåndtag 2
BMWP1630Gasreguleringskredsløb, bank 2 – fejl i kredsløbet
BMWP1631Gasspjældsaktuator Bank 1 – Fejl ved fjederreturkontrol
BMWP1632Gasventilbank 1 – tilpasningsfejl
BMWP1633Gasspjældstilpasning, bank 1 – forkert indstilling af nødstilstand (halt hjem)
BMWP1634Throttle Adaptation Bank 1 – Mislykket Spring Return Test
BMWP1635Gasspjældstilpasning – mekanisk stop ikke justeret
BMWP1636Gasreguleringskredsløb, bank 1 – fejl i kredsløbet
BMWP1637Gashåndtag – Kontrolafvigelse, Bank 1
BMWP1638Gashåndtag – Midlertidig gasspjældstop 1
BMWP1639Gasspjældsregulering – konstant stikkende gashåndtag 1
BMWP163AFor lav indre temperatur på den elektroniske motorstyring
BMWP163BGassventiltilpasning – tilpasningsfejl
BMWP163CECM – For høj spænding
BMWP163DElektronisk motorstyringsenhed – spændingsafbrydelse registreret
BMWP163EECM – kommunikationsfejl
BMWP163FECM – ADC Monitoring – Umuligt signal
BMWP1640Elektronisk motorstyring – RAM / ROM funktionsfejl
BMWP1643Gasspjældsaktuator – Signal umuligt
BMWP1644Gasreguleringsbank 1 – Mekanisk stop ikke justeret
BMWP164AMotorstyringsrelæ – spænding for lav
BMWP164BMotorstyringsrelæ – spænding for høj
BMWP164CGaspedalpositionssensor 1 – kredsløbsfejl
BMWP1650Power Steering Pressure (PSP) -kontakt uden for selvtestområdet
BMWP1651Servostyringstryk (PSP) switch funktionsfejl
BMWP1653Moment ved kontrolpunktet – forkert signal
BMWP1654CAN -databussignal – latenstid
BMWP165FOpvarmet iltføler 1, bank 1 – forkert signal
BMWP1663Elektronisk startspærrestyring – forkert kodning
BMWP166FOpvarmet iltføler 1, bank 2 – forkert signal
BMWP1670Gearkassestyring – forkert signal
BMWP1675Gasspjældsaktuator Indledende kontrol – Tilpasning påkrævet
BMWP1679Elektronisk gashåndtagskontrolsystem Kontrolniveau 2/3 – Lavt motormoment registreret
BMWP167EECM – intern fejl, for høj referencespænding
BMWP167FElektronisk motorstyring – intern fejl, for lav referencespænding
BMWP1680Kontrol af traktionskontrol – Processorfejl
BMWP1681Kontrol af traktionskontrolsystemet – en fejl i beregningen af ​​hastigheden
BMWP1682Elektronisk gasspjældsstyringssystem kontrolniveau 2/3 – Forkert tomgangshastighed
BMWP1683Elektronisk gasspjældsstyringssystem kontrolniveau 2/3 – Forkert tomgangshastighed
BMWP1684Elektronisk gasreguleringssystem, kontrolniveau 2/3 – funktionsfejl
BMWP1685Elektronisk gasreguleringssystem, kontrolniveau 2/3 – funktionsfejl
BMWP1686Kontrol af traktionskontrolsystem – diagnostisk fejl i pedalpositionssensor
BMWP1687Elektronisk gasspjældsstyringssystem, kontrolniveau 2/3 – diagnosefejl på gasspjældsmotorpositionssensoren
BMWP1688Kontrol af traktionskontrolsystemet – beregning af luftstrømmen
BMWP1689Elektronisk gasspjældskontrolsystem Kontrolniveau 2/3 – Forkert motormoment
BMWP168DGasspjældsaktuator, bank 1 – forkert indstilling af nødtilstand (halt hjem)
BMWP168EGasspjældsaktuator, bank 2 – forkert indstilling af nødtilstand (halt hjem)
BMWP1690Fejlindikatorlampe (MIL) – fejl i kredsløbet
BMWP1691Elektronisk gasspjældskontrolsystem Kontrolniveau 2/3 – Fejl i gasspjældsmotorstyring
BMWP1692Elektronisk gasspjældskontrolsystem Kontrolniveau 2/3 – Gasspjældsmotor / brændstofafbryderkontrol
BMWP1693Elektronisk gasspjældskontrolsystem Kontrolniveau 2/3 – Gasspjældsmotor / brændstofafbryderkontrol
BMWP1694Gasspjældsaktuatorbank 1 Indledende test – Spring return og Limp -Home test mislykkedes
BMWP1696Motorstyringsrelæ, styrekredsløb – lav indgang
BMWP1697Motorstyringsrelæ, styrekredsløb – høj input
BMWP1698Elektronisk gearkassestyring – kontrolfejl
BMWP1699Elektronisk gearkassestyring – kontrolsumfejl
BMWP169AGasspjældsaktuator, bank 1 – forkert indstilling af nødtilstand (halt hjem)
BMWP16A0Elektronisk motorstyring – intern funktionsfejl, kontrolsumfejl
BMWP16A1Elektronisk motorstyring – intern funktionsfejl, kontrolsumfejl
BMWP16A2Elektronisk motorstyring – intern funktionsfejl, kontrolsumfejl
BMWP16A3Elektronisk motorstyring – intern fejl, hukommelsesfejl
BMWP16A4ECM – intern fejl, bank sensorbus
BMWP16A5Elektronisk motorstyring – intern fejl, udgangstrinnebus
BMWP16A6ECU -selvtest – fartpilotovervågning
BMWP16A7ECU -selvtest – overvågning af luftstrømssensor
BMWP16A8ECM -selvtest – Overvågning af gasposition
BMWP16A9ECU -selvtest – Køretøjshastighedssignal
BMWP16B0ECU -selvtest – pedalpositionsovervågning
BMWP16B1ECM -selvtest – inaktiv luftstyringssystem – funktionsfejl
BMWP16B2ECM -selvtest – inaktiv luftstyringssystem – funktionsfejl
BMWP16B3ECU -selvtest – Momentovervågning
BMWP16B4ECU selvtest – afstandsovervågning af fartpilot
BMWP16B5ECU -selvtest – sekventiel overvågning af manuel transmission
BMWP16B6Elektronisk motorstyringsenhed Selvtest – Traction Control (ETC) overvågning
BMWP16B7ECM Selvtest – Overvågning af drejningsmomentkonverteringslås
BMWP16B8ECM Selvtest – Overvågning af drejningsmomentkonverteringslås
BMWP16B9ECM -selvtest – Overvågning af tab af moment
BMWP16C0Selvtest af den elektroniske motorstyring – overvågning af stabilitetskontrolsystemet
BMWP16C1ECU -selvtest – Momentovervågning
BMWP16C2ECM Selvtest – Overvågning af motorhastighedsgrænse
BMWP16C3Selvtest af den elektroniske motorstyring – nulstil krumtapakslens hastighedsgrænse
BMWP16C5Motorstyringsrelæ – fejl i kredsløbet
BMWP1700Input / Output Shaft Speed ​​Ratio Error – Forkert signal
BMWP1701Input / output hastighedsforhold fejl – CAN databusfejl
BMWP1702Elektronisk gearkasse kontrolenhed – nødstilstand aktiveret (slap hjem)
BMWP1703Bremse On/Off (BOO) switch uden for selvtestområdet
BMWP1704Automatgearvæsketemperaturføler A – kredsløbsfejl
BMWP1705Elektronisk gearkasse styreenhed – åbent kredsløb
BMWP1706Elektronisk gearkasse styreenhed – kortslutning
BMWP1707Traction control system control – forkert signal
BMWP1708Traction control system control – forkert signal
BMWP1709Traction control system control – forkert signal
BMWP170ATransmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil A – fejl
BMWP170BTransmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil B – funktionsfejl
BMWP170CTransmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil C – funktionsfejl
BMWP170DTransmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil D – funktionsfejl
BMWP170ETransmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil E – funktionsfejl
BMWP170FTransmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil F – funktionsfejl
BMWP1710Elektronisk gearkassestyring, intern temperatursensor – signal for højt
BMWP1711Elektronisk gearkasse -styreenhed, intern temperatursensor – signalniveauet er for lavt
BMWP1712Elektronisk gearkasse kontrolenhed – kontrolenhed overvågning
BMWP1713Elektronisk gearkasse kontrolenhed – kontrolenhed overvågning
BMWP1714Elektronisk gearkasse kontrolenhed – kontrolenhed overvågning
BMWP1715Gearkasse – hydraulisk trykregulering
BMWP1716Transmission – fejl i kredsløbet
BMWP1717Gearkasse – forsinkelsesfejl
BMWP1718Automatisk væsketemperaturføler A – forkert signal
BMWP1719CAN -databus – sandsynlighed for kodningsversion
BMWP171AElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP171BElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP171CElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP171DElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP171EElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP171FElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP1720CAN -databus – fejl
BMWP1721CAN -databussignal – latenstid
BMWP1722Elektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP1723Elektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP1724Elektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP1725Elektronisk gearkassestyring – RAM -fejl
BMWP1727CAN databus, krumtapakselhastighed – forkert signal
BMWP1728Overskridelse af den tilladte krumtapakselhastighed – forkert signal
BMWP17294? 4 Lav switch fejl
BMWP172AElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP172BElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP172CElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP172DElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP172EElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP172FElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP1730Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil – aktiveringsfejl
BMWP17311. gear – forkert gearforhold
BMWP17324. gear, transmissionskontrol – nødstilstand aktiveret (halt hjem)
BMWP1733Elektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP1734Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnet B – kredsløbsfejl
BMWP1735Elektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP17366. gear – forkert gearforhold
BMWP1737Elektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP1738Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil C – kredsløbsfejl
BMWP1739TCC Lockup Clutch Trykreguleringsmagnet – Ingen kommunikation
BMWP173BKølevæsketemperatursensor – CAN -databusfejl
BMWP173CTransmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil G – fejl
BMWP173DCAN -databusovervågning – forkert signal
BMWP1740E / m momentomformer lock -up koblingstrykreguleringsventil – rækkevidde / ydelse
BMWP1741Э / м trykreguleringsventil på momentomformerens låsekobling – åbent kredsløb
BMWP1742Momentomformer lock -up koblingstrykkontrol magnetventil – kortslutning
BMWP1743Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil E – kredsløbsfejl
BMWP1744Momentomformerens kobling (TCC) system sidder mekanisk fast i slukket position
BMWP1745Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil E – funktionsfejl
BMWP1746Elektronisk gearkasse -styreenhed – fejl i udgangskredsløbet
BMWP1747CAN -databusovervågning – ingen kommunikation
BMWP1748Elektronisk gearkassestyring – selvtestfejl
BMWP1749Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil 2 – kommunikationsfejl
BMWP174ASkift magnetventil C / E / F – fejl i kredsløbet
BMWP174BSkift magnetventil A / B – kredsløbsfejl
BMWP174CGearvalg, 5-3 – forkert signal
BMWP174DVælg gear, 5-3 – højt inputniveau
BMWP174EGearvalg, 5-3 – lavt indgangssignal
BMWP174FGearvalg, 5-3 – umuligt signal
BMWP1750Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnet 2 – område / ydelse
BMWP1751Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil 2 – åbent kredsløb
BMWP1752Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil 2 – kortslutning
BMWP1753Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnet D ventil – kredsløbsfejl
BMWP1754Elektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP1755Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil D – funktionsfejl
BMWP1756Skiftearm X -position – Fejl ved gearvalg
BMWP1757Gearskiftaktuator – funktionsfejl
BMWP1758Skiftearm Y -position – Kredsløbsfejl
BMWP1759Skiftearm X -position – Fejl ved gearvalg
BMWP175AElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP175CGearvalg, 2-4 – forkert signal
BMWP175DVælg gear, 2-4 – højt inputniveau
BMWP175EGearvalg, 2-4 – lavt indgangssignal
BMWP175FGearvalg, 2-4 – umuligt signal
BMWP1760Momentanmodning – Signal umuligt
BMWP1761Shift lock magnetventil – funktionsfejl
BMWP1762Shift Interlock magnetventil – Høj indgang
BMWP1763Skift interlock magnetventil – lav indgang
BMWP1764Shift lock magnetventil – åbent kredsløb
BMWP1765CAN -databus, gasventilaktuator – forkert signal
BMWP1766CAN -databus motorhastighed – kredsløbsfejl
BMWP1767CAN -databus, hjulhastighedsføler, bagaksel – forkert signal
BMWP1768CAN -databus, speederpedalpositionssensor – timeoutfejl
BMWP176BTraction Control Control – Forsyningsspænding lav
BMWP176CGearvalg, 6-7 – forkert signal
BMWP176DVælg gear, 6-7 – højt inputniveau
BMWP176EGearvalg, 6-7 – lavt indgangssignal
BMWP176FGearvalg, 6-7 – umuligt signal
BMWP1770CAN -databus – fejl i drejningsmomentoverførselskredsløb
BMWP1771CAN -databus, fejl i drejningsmomentoverførselskredsløb – signal umuligt
BMWP1772Turbinehastighed / krumtapakselhastighed – signalkorrelation
BMWP1773CAN -databus – ABS elektronisk styreenhed – forkert signal
BMWP1774CAN -databus, venstre baghjulshastighedsføler – intet signal
BMWP1775CAN -databus, højre baghjulshastighedsføler – intet signal
BMWP1776CAN databus, venstre forhjuls hastighedsføler – intet signal
BMWP1777CAN databus, højre forhjuls hastighedsføler – intet signal
BMWP177AElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP177BElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP177CElektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP1780CAN -databus, momentreduktion – funktionsfejl
BMWP17814? 4 Lav afbryder uden for selvtestområdet
BMWP1782CAN -databus, anmodning om bremse – fejl
BMWP1783Overførsel over temperatur tilstand
BMWP1785CVT, gearskift drevmotor – kredsløbsfejl
BMWP1786CVT, Transmission Ratio Change Drive Motor – Range / Performance
BMWP1787CVT, drevets elektriske motor til ændring af gearkassen – åbent kredsløb
BMWP1788CVT, gearkasseforhold skift drivmotor – kortslutning
BMWP1789CVT, elmotor på drevet til ændring af gearkassens gearforhold – kommunikationsfejl
BMWP1790Elektronisk gearkasse styreenhed – EPROM fejl
BMWP1791Elektronisk gearkasse styreenhed – EEPROM fejl
BMWP1792Elektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP1793Traction control control – overophedningstilstand
BMWP1794Elektronisk gearkassestyring – kontrolsumfejl
BMWP1796Elektronisk gearkassestyring – intern fejl
BMWP1797Elektronisk gearkassestyring – RAM -fejl
BMWP1798Elektronisk gearkasse styreenhed – EEPROM fejl
BMWP17E1Momentomformerkobling A – Gearforholdsregulering
BMWP17E2Momentomformerkobling B – Gearforholdsregulering
BMWP17E3Momentomformerkobling C – Gearforholdsregulering
BMWP17E4Momentomformerkobling D – Gearforholdsregulering
BMWP17E5Momentomformerkobling E – Gear Ratio Control
BMWP17E6Gearvalg, 1-2 – gearforholdsstyring
BMWP17E7Gearvalg, 2-3 – gearforholdsstyring
BMWP17E8Gearvalg, 3-4 – skiftesvigt
BMWP17E9Gearvalg, 4-5 – gearforholdsstyring
BMWP17EAGearvalg, 5-6 – gearforholdsstyring
BMWP17EBGearvalg, 6-5 – gearforholdsstyring
BMWP17ECGearvalg, 5-4 – gearforholdsstyring
BMWP17EDGearvalg, 4-3 – gearforholdsstyring
BMWP17EEGearvalg, 3-2 – gearforholdsstyring
BMWP17EFGearvalg, 2-1 – gearforholdsstyring
BMWP17F0Momentomformer A / D -kobling – Gear Ratio Control
BMWP17F1Momentomformer A / C -kobling – Gear Ratio Control
BMWP17F2Momentomformerkobling A / B – Gearforholdsregulering
BMWP17F3Momentomformer A / E Kobling – Gear Ratio Control
BMWP17F4Momentomformer Kobling B / E – Gear Ratio Control
BMWP17F5Momentomformer Kobling C / E – Gear Ratio Control
BMWP17F6Momentomformer Kobling B / D – Gear Ratio Control
BMWP17F7Gearvalg, 6-4 – gearforholdsstyring
BMWP17F8Gearvalg, 5-3 – gearforholdsstyring
BMWP17F9Gearvalg, 4-2 – gearforholdsstyring
BMWP17FAGearvalg, 3-1 – gearforholdsstyring
BMWP1800Valg af inputhastighed / gear – signalkorrelation
BMWP1801Skift magnetventil A – lav input
BMWP1802Skiftmagnet B – Input lav
BMWP1803Skift magnetventil C – lav indgang
BMWP1806Skift magnetventil A eller B – Hold åben
BMWP1810Transmissionsindgangshastighedsføler – højt signal
BMWP1811Transmissionsindgangshastighedsføler – lavt signal
BMWP1812Gearkasses udgangshastighedsføler – højt signal
BMWP1813Gearkasses udgangshastighedsføler – lavt signal
BMWP1814Transmissionsudgangshastighedsføler – fejl i kredsløbet
BMWP1815Kontakt til ratvælger – lavt signal
BMWP1816Kontakt til ratvælger – lavt signal
BMWP1817Gear / vælgerhåndtag 0 – Høj input
BMWP1818Gear / vælgerhåndtag 0 – lav input
BMWP1819Gear / vælgerhåndtag 0 – Umuligt signal
BMWP1820Gear / vælgerhåndtag 1 – Høj input
BMWP1821Gear / vælgerhåndtag 1 – lav input
BMWP1822Gear / vælgerhåndtag 1 – Umuligt signal
BMWP1823Gear / vælgerhåndtag – Signal umuligt
BMWP1830Э / м trykreguleringsventil på kontrolpunktets arbejdsvæske – funktionsfejl
BMWP1831Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil A – højt signalniveau
BMWP1832Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil B – højt signalniveau
BMWP1833Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil C – højt signalniveau
BMWP1834Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil D – højt signalniveau
BMWP1835Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil E – højt signalniveau
BMWP1836Momentomformerkobling – Signal Høj
BMWP1841Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil A – lavt signalniveau
BMWP1842Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil B – lavt signal
BMWP1843Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil C – lavt signal
BMWP1844Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil D – lavt signalniveau
BMWP1845Transmissionsvæsketrykreguleringsmagnetventil E – lavt signalniveau
BMWP1846Momentomformerkobling – Signal lav
BMWP1848Automatisk gearvælgerpositionssensor – forkert signal
BMWP1850Skiftehåndtag positionssensor – højt input
BMWP1851Skiftearmpositionssensor – lav input
BMWP1852Skiftehåndtag positionssensor – umuligt signal
BMWP1856Automatisk transmissionsvæsketryksensor – højt signalniveau
BMWP1857Automatisk transmissionsvæsketryksensor – lavt signalniveau
BMWP1858Automatisk væsketryksensor – umuligt signal
BMWP1859Koblingsomdrejningssensor umuligt signal
BMWP1860Skiftearmpositionssensor – forkert signal
BMWP1861Gearvalg, 2-1 – funktionsfejl
BMWP1862Gearvalg, 3-2 – funktionsfejl
BMWP1863Gearvalg, 4-3 – funktionsfejl
BMWP1864Gearvalg, 5-4 – funktionsfejl
BMWP1865Gearvalg, 6-5 – funktionsfejl
BMWP1866Gear / vælgerhåndtag 2 – Høj input
BMWP1867Gear / vælgerhåndtag 2 – Høj input
BMWP1868Gear / vælgerhåndtag 2 – Høj input
BMWP1869Gear / vælgerhåndtag 3 – Høj input
BMWP1870Gear / vælgerhåndtag 3 – Høj input
BMWP1871Vælg gear, 2-1 – højt inputniveau
BMWP1872Vælg gear, 3-2 – højt inputniveau
BMWP1873Vælg gear, 4-3 – højt inputniveau
BMWP1874Vælg gear, 5-4 – højt inputniveau
BMWP1875Vælg gear, 6-5 – højt inputniveau
BMWP1876Gear / vælgerhåndtag 3 – Høj input
BMWP1881Vælg gear, 1-2 – højt inputniveau
BMWP1882Vælg gear, 2-3 – højt inputniveau
BMWP1883Vælg gear, 3-4 – højt inputniveau
BMWP1884Vælg gear, 4-5 – højt inputniveau
BMWP1885Vælg gear, 5-6 – højt inputniveau
BMWP1886Gearvalg, 5-6 – funktionsfejl
BMWP1887Transmissionens hydrauliske trykpumpe – fejl
BMWP1888CAN -databussignal ikke modtaget til tiden, instrumentgruppe – unormal deaktivering af vælgerlåsen
BMWP1889Systemspænding (køretøjets elektriske system) – fejl i kredsløbet
BMWP1890Systemspænding (køretøjets elektriske system) – funktionsfejl
BMWP1891Systemspænding (indbygget netværk) – høj
BMWP1892Systemspænding (indbygget netværk) – lav
BMWP1893Э / м trykreguleringsventil – høj forsyningsspænding
BMWP1894Э / м trykreguleringsventil – lav forsyningsspænding
BMWP1895Э / м trykreguleringsventil – intet signal
BMWP1896Control / м trykreguleringsventil – fejl i forsyningsspændingskredsløbet
BMWP1897Sensorreference spænding – høj
BMWP1898Sensorreference spænding – lav
BMWP3000Brændstofskinnetryksensor – Signal højere end forventet
BMWP3001Brændstofskinnetryksensor – Signal under forventning
BMWP3002Brændstofmanifoldtryk, brændstofstyring – for lavt tryk
BMWP3003Brændstofmanifoldtryk, brændstofstyring – for højt tryk
BMWP3004Brændstofmanifoldtryk, kontrol af brændstofforbrug – maksimalt tryk overskredet
BMWP3005Brændstofskinnetryk, trykregulering – For lavt tryk
BMWP3006Brændstofskinnetryk, trykregulering – For højt tryk
BMWP3007Brændstofskinnetryk, trykregulering – maksimalt tryk overskredet
BMWP3008Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Lav input efter koldstart
BMWP3009Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Lav input efter koldstart
BMWP3010Opvarmet iltføler 2 Bank 1 – Lav input efter koldstart
BMWP3011Opvarmet iltføler 2 Bank 2 – Lav input efter koldstart
BMWP3012Opvarmet iltføler 1, bank 1 – tilpasningsværdien for høj
BMWP3013Opvarmet iltføler 1, bank 2 – tilpasningsværdien for høj
BMWP3014Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Spænding forkert
BMWP3015Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Spænding forkert
BMWP3016Opvarmet iltføler 1, bank 1 – kalibreringsfejl
BMWP3017Opvarmet iltføler 1, bank 2 – kalibreringsfejl
BMWP3018Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Forholdsstyringssystemfejl
BMWP3019Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Forholdsstyringssystemfejl
BMWP3020Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Signalspænding forkert
BMWP3021Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Signalspænding forkert
BMWP3022Opvarmet iltføler 1, bank 1 – linkfejl
BMWP3023Opvarmet iltføler 1, bank 2 – kommunikationsfejl
BMWP3024Opvarmet iltføler 1, bank 1 – initialiseringsfejl
BMWP3025Opvarmet iltføler 1, bank 2 – initialiseringsfejl
BMWP3026Opvarmet iltføler 1, Bank 1 – Forkert driftstemperatur
BMWP3027Opvarmet iltføler 1, Bank 2 – Forkert driftstemperatur
BMWP3028Opvarmet iltføler 1, Bank 1 – Ikke aktiveret
BMWP3029Opvarmet iltføler 1 Bank 2 Ingen reaktion
BMWP3030Opvarmet iltføler 1, bank 1 – tilpasningsværdien for høj
BMWP3031Opvarmet iltføler 1, bank 2 – tilpasningsværdien for høj
BMWP3032Opvarmet iltføler 1 Bank 1 Umuligt signal
BMWP3033Opvarmet iltføler 1 Bank 2 Umuligt signal
BMWP3034Opvarmet iltføler 1, bank 1 – signal for lavt
BMWP3035Opvarmet iltføler 1, bank 2 – signal for lavt
BMWP3036Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Lean / Rich
BMWP3037Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Lean / Rich
BMWP3038Opvarmet iltføler 1 Bank 1 – Lean / Rich
BMWP3039Opvarmet iltføler 1 Bank 2 – Lean / Rich
BMWP3040Opvarmet iltføler 2 Bank 1 – Lean / Rich
BMWP3041Opvarmet iltføler 2 Bank 2 – Lean / Rich
BMWP3090Tryk i brændstofmanifolden, kontrol af brændstofforbrug – forkert værdi af minimumstrykket
BMWP3091Tryk i brændstofmanifolden, trykregulering – forkert værdi af minimumstrykket
BMWP3100Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 1 – åbent kredsløb
BMWP3101Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 1 – lav indgang
BMWP3102Højtryksinjektionscylinder 1 – Højt input
BMWP3103Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 1 – forkert signal
BMWP3104Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 2 – åbent kredsløb
BMWP3105Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 2 – lav indgang
BMWP3106Højtryksinjektionscylinder 2 – Højt input
BMWP3107Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 2 – forkert signal
BMWP3108Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 3 – åbent kredsløb
BMWP3109Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 3 – lav indgang
BMWP310AHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 1 – kortslutning / høj input
BMWP310BHøjtryksindsprøjtningscylinder 1 – fejl i kredsløbet
BMWP310CHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 1 – åbent kredsløb
BMWP310DHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 2 – kortslutning / høj input
BMWP310EHøjtryksindsprøjtningscylinder 2 – fejl i kredsløbet
BMWP310FHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 2 – åbent kredsløb
BMWP3110Højtryksinjektionscylinder 3 – Højt input
BMWP3111Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 3 – forkert signal
BMWP3112Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 4 – åbent kredsløb
BMWP3113Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 4 – lav indgang
BMWP3114Højtryksinjektionscylinder 4 – Højt input
BMWP3115Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 4 – forkert signal
BMWP3116Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 5 – åbent kredsløb
BMWP3117Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 5 – lav indgang
BMWP3118Højtryksinjektionscylinder 5 – Højt input
BMWP3119Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 5 – forkert signal
BMWP311AHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 3 – kortslutning / høj input
BMWP311BHøjtryksindsprøjtningscylinder 3 – fejl i kredsløbet
BMWP311CHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 3 – åbent kredsløb
BMWP311DHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 4 – kortslutning / høj input
BMWP311EHøjtryksindsprøjtningscylinder 4 – fejl i kredsløbet
BMWP311FHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 4 – åbent kredsløb
BMWP3120Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 6 – åbent kredsløb
BMWP3121Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 6 – lav indgang
BMWP3122Højtryksinjektionscylinder 6 – Højt input
BMWP3123Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 6 – forkert signal
BMWP3124Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 7 – åbent kredsløb
BMWP3125Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 7 – lav indgang
BMWP3126Højtryksinjektionscylinder 7 – Højt input
BMWP3127Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 7 – forkert signal
BMWP3128Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 8 – åbent kredsløb
BMWP3129Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 8 – lav indgang
BMWP312AHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 5 – kortslutning / høj input
BMWP312BHøjtryksindsprøjtningscylinder 5 – fejl i kredsløbet
BMWP312CHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 5 – åbent kredsløb
BMWP312DHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 6 – kortslutning / høj input
BMWP312EHøjtryksindsprøjtningscylinder 6 – fejl i kredsløbet
BMWP312FHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 6 – åbent kredsløb
BMWP3130Højtryksinjektionscylinder 8 – Højt input
BMWP3131Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 8 – forkert signal
BMWP3132Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 9 – åbent kredsløb
BMWP3133Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 9 – lav indgang
BMWP3134Højtryksinjektionscylinder 9 – Højt input
BMWP3135Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 9 – forkert signal
BMWP3136Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 10 – åbent kredsløb
BMWP3137Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 10 – lav indgang
BMWP3138Højtryksinjektionscylinder 10 – Højt input
BMWP3139Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 10 – forkert signal
BMWP313AHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 7 – kortslutning / høj input
BMWP313BHøjtryksindsprøjtningscylinder 7 – fejl i kredsløbet
BMWP313CHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 7 – åbent kredsløb
BMWP313DHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 8 – kortslutning / høj input
BMWP313EHøjtryksindsprøjtningscylinder 8 – fejl i kredsløbet
BMWP313FHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 8 – åbent kredsløb
BMWP3140Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 11 – åbent kredsløb
BMWP3141Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 11 – lav indgang
BMWP3142Højtryksinjektionscylinder 11 – Højt input
BMWP3143Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 11 – forkert signal
BMWP3144Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 12 – åbent kredsløb
BMWP3145Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 12 – lav indgang
BMWP3146Højtryksinjektionscylinder 12 – Højt input
BMWP3147Direkte indsprøjtning af højtryk, cylinder 12 – forkert signal
BMWP3148Højtryksindsprøjtningscylinder 1 – fejl i kredsløbet
BMWP3149Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 1 – lav indgang
BMWP314AHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 9 – kortslutning / høj input
BMWP314BHøjtryksindsprøjtningscylinder 9 – fejl i kredsløbet
BMWP314CHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 9 – åbent kredsløb
BMWP314DHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 10 – kortslutning / høj input
BMWP314EHøjtryksindsprøjtningscylinder 10 – fejl i kredsløbet
BMWP314FHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 10 – åbent kredsløb
BMWP3150Højtryksinjektionscylinder 1 – Højt input
BMWP3151Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 2 – kortslutning
BMWP3152Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 2 – lav indgang
BMWP3153Højtryksinjektionscylinder 2 – Højt input
BMWP3154Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 3 – kortslutning
BMWP3155Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 3 – lav indgang
BMWP3156Højtryksinjektionscylinder 3 – Højt input
BMWP3157Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 4 – kortslutning
BMWP3158Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 4 – lav indgang
BMWP3159Højtryksinjektionscylinder 4 – Højt input
BMWP315AHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 11 – kortslutning / høj input
BMWP315BHøjtryksindsprøjtningscylinder 11 – fejl i kredsløbet
BMWP315CHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 11 – åbent kredsløb
BMWP315DHøjtryks direkte indsprøjtningscylinder 12 – kortslutning / høj input
BMWP315EHøjtryksindsprøjtningscylinder 12 – fejl i kredsløbet
BMWP315FHøjtryks direkte indsprøjtning, cylinder 12 – åbent kredsløb
BMWP3160Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 5 – kortslutning
BMWP3161Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 5 – lav indgang
BMWP3162Højtryksinjektionscylinder 5 – Højt input
BMWP3163Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 6 – kortslutning
BMWP3164Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 6 – lav indgang
BMWP3165Højtryksinjektionscylinder 6 – Højt input
BMWP3166Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 7 – kortslutning
BMWP3167Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 7 – lav indgang
BMWP3168Højtryksinjektionscylinder 7 – Højt input
BMWP3169Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 8 – kortslutning
BMWP316AKølevæsketemperatur – forkert signal
BMWP316BKølevæsketemperatur – lavspændingssignal
BMWP316CKølevæsketemperatursensor, radiator ude – Signal umuligt
BMWP3170Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 8 – lav indgang
BMWP3171Højtryksinjektionscylinder 8 – Højt input
BMWP3172Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 9 – kortslutning
BMWP3173Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 9 – lav indgang
BMWP3174Højtryksinjektionscylinder 9 – Højt input
BMWP3175Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 10 – kortslutning
BMWP3176Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 10 – lav indgang
BMWP3177Højtryksinjektionscylinder 10 – Højt input
BMWP3178Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 11 – kortslutning
BMWP3179Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 11 – lav indgang
BMWP3180Højtryksinjektionscylinder 11 – Højt input
BMWP3181Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 12 – kortslutning
BMWP3182Højtryks direkte indsprøjtningscylinder 12 – lav indgang
BMWP3183Højtryksinjektionscylinder 12 – Højt input
BMWP3184Højtryks direkte indsprøjtningsenhed, bank 1 – kommunikationsfejl
BMWP3185Højtryks direkte indsprøjtningsenhed, bank 2 – kommunikationsfejl
BMWP3186Indblæsningstemperatur (IAT) sensor, bank 2 – lav indgang
BMWP3187Indblæsningstemperatur (IAT) sensor, bank 2 – høj indgang
BMWP3188Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 1 – CAN -databussignal ikke modtaget til tiden
BMWP3189Højtryks direkte indsprøjtning, cylinder 2 – CAN -databussignal ikke modtaget til tiden
BMWP3190Indblæsningstemperatur (IAT) sensor, bank 2 – område / ydelse
BMWP3191Gasspjældsaktuatorbank 2 – åbent kredsløb
BMWP3192Gasspjældsaktuator Bank 2 – Lavt input
BMWP3193Gasspjældsaktuator Bank 2 – Højt input
BMWP3196Kølevæsketemperatursensor, radiatorudgang – høj input
BMWP3197Kølevæsketemperatursensor, radiatorudtag – fejl
BMWP3198Kølevæsketemperaturføler – fejl
BMWP3199Kølevæsketemperatur – konstant signal
BMWP3200Elektronisk gearkassestyring, CAN -databus – intern fejl
BMWP3201Elektronisk gearkassestyring, CAN -databus – intern fejl
BMWP3202Elektronisk gearkassestyring, CAN -databus – intern fejl
BMWP3203CAN -databus – fejl
BMWP3204CAN -databus – fejl
BMWP3205CAN -databus – fejl
BMWP320DCAN -databusovervågning – trækkontrolrespons -timeout
BMWP3213CAN -databusovervågning – trækkontrol selvtestfejl
BMWP3214CAN -databusovervågning – trækkontrol selvtestfejl
BMWP3216CAN -databus, fejl – CAN -databussignal modtages ikke til tiden
BMWP3217CAN Data Bus Monitor – Umuligt signal
BMWP3218CAN -databusovervågning – forkert signal
BMWP321DCAN -databusovervågning – funktionsfejl
BMWP321EAtmosfærisk trykføler – forkert værdi af maksimalt tryk
BMWP321FAtmosfærisk trykføler – forkert værdi af minimumstrykket
BMWP3229Load Sensor Monitoring – VVT Ventilposition Plausibility
BMWP322ABarometrisk trykføler – åbent kredsløb
BMWP322BAtmosfærisk trykføler – forkert signal
BMWP322CBarometrisk trykføler Bank 2 – Høj input
BMWP322DBarometrisk trykføler Bank 2 – Lavt input
BMWP322EAtmosfærisk trykføler, bank 2 – forkert værdi af det maksimale tryk
BMWP322FAtmosfærisk trykføler, bank 2 – forkert værdi af minimumstrykket
BMWP3230Overvågning af belastningssensor – trykfølers ydeevne
BMWP3231Kontrolenhed overvågning – pålidelighed af fejlrespons
BMWP3232Kontrolenhed overvågning – pålideligheden af ​​tændingstimingen
BMWP3233Kontrolenhed overvågning – opladningssystemets sundhed
BMWP3234Kontrolenhed til overvågning – Gashåndtagbegrænser Kontroller sandsynligheden
BMWP3235Kontrolenhedsovervågning – sandsynligheden for den kodende version
BMWP3236Kontrolenhed overvågning – pålidelighed af indsprøjtningens varighed / brændstofcyklus
BMWP3237Kontrolenhed overvågning – Brændstofbalancefejl (FT)
BMWP3238ECU -selvtest – urgeneratorfejl
BMWP323ABarometrisk trykføler, bank 2 – kredsløbsfejl
BMWP323BBarometrisk trykføler Bank 2 – Signalkorrelation
BMWP323CBarometrisk trykføler – fejl i kredsløbet
BMWP323DKontrolenhed overvågning – sandsynlighed for luftstrøm
BMWP323FKontrolenhed overvågning – luftmængde / lambda værdi, signalkorrelation
BMWP3240Kølesystem termostat styrekredsløb – åbent kredsløb
BMWP3241Kølesystem termostat styrekredsløb – signal lavt
BMWP3242Kølesystem termostatstyringskredsløb – Signal højt
BMWP3248Momentanmodning – Signal for højt
BMWP3249Brændstofskinnetryksensor, bank 2 – fejl i kredsløbet
BMWP3250Brændstofskinnetryksensor, bank 2 – lav indgang
BMWP3251Brændstofskinnetryksensor, bank 2 – høj input
BMWP3252Э / м brændstofdampakkumulatorventil, bank 2 – højt indgangssignalniveau
BMWP3253Э / м brændstofdampakkumulatorventil, bank 2 – åbent kredsløb
BMWP3254Э / м brændstofdampakkumulatorventil, bank 2 – lavt indgangssignal
BMWP3258Elektronisk motorstyring – intern fejl
BMWP3259Kontrolenhed overvågning – brændstofmængde / luftmængde / lambda værdi, signalkorrelation
BMWP3269Masseluftstrømssensor (MAF) – høj input
BMWP3270Masseluftstrømssensor (MAF) – lav indgang
BMWP3271Masseluftflow (MAF) sensor, bank 2 – høj input
BMWP3272Masseluftflow (MAF) sensor, bank 2 – lav indgang
BMWP3283Brændstofmanifold tryksensor, bank 1 – signal om brændstofforbrug uden for rækkevidde
BMWP3284Brændstofmanifold trykføler, bank 1 – Signal umuligt
BMWP3337Ratio Control – Umuligt signal
BMWU1021SCP, der angiver manglen på klimaanlæg (A/C) koblingsstatusrespons
BMWU1039SCP angiver, at køretøjets hastighedssignal mangler eller er forkert
BMWU1051SCP angiver, at bremsekontaktens signal mangler eller er forkert
BMWU1073SCP angiver manglen på respons på motorens kølevæske blæser
BMWU1101Omgivende lufttemperaturføler – kommunikationsfejl
BMWU110EElektronisk styreenhed til traktionskontrol – efterspørgselsovervågning, momentreduktion – selvtest
BMWU110FElektronisk styreenhed til traktionskontrol – ingen kommunikation, momentreduktion
BMWU1110Elektronisk styreenhed til traktionskontrol – anmodning om overvågning, momentreduktion – kontrolsumfejl
BMWU1111Transmissionskontrolenhed SMT – Efterspørgselskontrol, Momentreduktionssignal – Selvtest
BMWU1112Gearkasse styreenhed SMT – ingen kommunikation, momentreduktion signal
BMWU1113Transmissionsstyringsmodul SMT – Forespørgselskontrol, Momentreduktion – Signalfejl
BMWU1121Strømstyringstilstand – Batterispænding, ingen kommunikation
BMWU1125ESP (Vehicle Stability Assist) kontrolenhed – anmodningskontrol, selvtest
BMWU1126ESP -kontrolenhed (køretøjets stabilitetskontrol) – ingen kommunikation
BMWU1127ESP -kontrolenhed (køretøjets stabilitetskontrol) – anmodningskontrol, fejl ved checksum
BMWU112AInstrument Cluster Control Unit – Anmodningskontrol, Selvtest
BMWU112BInstrument Cluster Control Unit – Ingen kommunikation
BMWU112EGaspedalpositionssensor – ingen kommunikation
BMWU1131Multifunktionel styreenhed – ingen kommunikation
BMWU1135SCP angiver, at tændingsafbryderens signal mangler eller er forkert
BMWU1136Tomgangshastighedskontrolsystemdrev, bank 1 – ingen kommunikation
BMWU1137Tomgangshastighedsregulering, Bank 1 – Anmodningskontrol, Selvtest
BMWU1138Idle Speed ​​Control Drive, Bank 1 – Request Monitoring, Intern hukommelsesfejl
BMWU1139Tomgangshastighedsstyringsaktuator / SMT -transmissionskontrolenhed – kommunikationsfejl
BMWU1140Gashåndtag – kommunikationsfejl
BMWU1141Gasspjældsaktuator Bank 1 – Ingen kommunikation
BMWU1142Gasspjældsaktuator Bank 1 – Anmodningskontrol, Selvtest
BMWU1143Throttle Actuator Bank 1 – Forespørgselskontrol, intern hukommelsesfejl
BMWU1144NOx sensor, bank 1 – ingen kommunikation
BMWU1146Tomgangshastighedskontrolsystemdrev, bank 2 – ingen kommunikation
BMWU1147Tomgangshastighedsregulering, Bank 2 – Anmodningskontrol, Selvtest
BMWU1148Idle Speed ​​Control Drive, Bank 2 – Request Monitoring, Intern hukommelsesfejl
BMWU1149Multifunktionel kontrolenhed – forespørgselskontrol, selvtest
BMWU114AMomentstyring 1 – Efterspørgselskontrol, Selvtest
BMWU114BMomentstyring 1 – ingen kommunikation
BMWU114CMomentkontrol 1 – Anmod om overvågning, kontrolsumfejl
BMWU114DMomentstyring 2 – Efterspørgselskontrol, Selvtest
BMWU114EMomentstyring 2 – ingen kommunikation
BMWU114FMomentkontrol 2 – Anmod om overvågning, kontrolsumfejl
BMWU1150Multifunktionel styreenhed – forespørgselskontrol, checksumfejl
BMWU1151Gasspjældsaktuator Bank 2 – Ingen kommunikation
BMWU1152Gasspjældsaktuator Bank 2 – Anmodningskontrol, Selvtest
BMWU1153Throttle Actuator Bank 2 – Forespørgselskontrol, intern hukommelsesfejl
BMWU1154Elektronisk gearkassestyring – ingen kommunikation
BMWU1155Elektronisk gearkassestyring – anmodningskontrol 2, kontrolsumfejl
BMWU1156Elektronisk gearkassestyring – forespørgselskontrol 2, selvtest
BMWU1157Momentstyring 1 – Forespørgselsovervågning, sandsynlighed
BMWU1158Momentstyring 2 – Forespørgselsovervågning, sandsynlighed
BMWU1159Momentstyring 3 – Forespørgselsovervågning, sandsynlighed
BMWU115AMomentstyring 3 – Efterspørgselskontrol, Selvtest
BMWU115BMomentstyring 3 – ingen kommunikation
BMWU115CMomentkontrol 3 – Anmod om overvågning, kontrolsumfejl
BMWU115DElektronisk motorstyringsenhed – anmodningskontrol, selvtest
BMWU115EElektronisk motorstyring – ingen kommunikation
BMWU115FElektronisk motorstyring – anmod om overvågning, kontrolsumfejl
BMWU1163Elektronisk motorstyringsenhed – anmodningskontrol, selvtest
BMWU1164Elektronisk motorstyring – anmod om overvågning, kontrolsumfejl
BMWU1167Ozonkatalysator (temperatursensor) – anmodningskontrol
BMWU1168Ozonkatalysator (temperatursensor) – anmod om overvågning, kontrolsumfejl
BMWU116AElektronisk styreenhed til fartpilot (fartpilot) – anmodningskontrol, selvtest
BMWU116BElektronisk styreenhed til fartpiloten – ingen forbindelse
BMWU116CElektronisk styreenhed til fartpilot – anmodningskontrol, checksumfejl
BMWU116DHjulhastighedsføler – intet signal
BMWU116EESP -kontrolenhed (køretøjets stabilitetskontrol) – ingen kommunikation
BMWU1172Styreenheden til det variable ventiltimingssystem – ingen kommunikation
BMWU1174Variabel ventiltidsstyringsenhed – anmod om overvågning, selvtest / kontrolsumfejl
BMWU1176
BMWU1200Elektronisk gearkasse -kontrolenhed – anmodningsstyring, checksumfejl
BMWU1256SCP angiver en kommunikationsfejl
BMWU1451Manglende reaktion fra Passive Anti-Theft System (PATS) modul-motor deaktiveret
Bilproblemer, typiske fejl og svagheder.

James May

James store passion er biler. Han har udgivet indhold på Bil A2Z lige siden sitet blev startet op i foråret 2021.

Nyt på Bil A2Z